30 sierpnia 2008

Oświadczenie


Zdumiewające jest angażowanie prokuratury do debaty publicznej i próby wykorzystania tego organu Państwa do łamania wolności słowa. Niepokoi także mentalność kierownictwa wpływowej gazety, które deklaruje poparcie dla liberalnej demokracji a w istocie stosuje metody faszystowskie. Donoszenie na wydawców pism, nawet uważanych za kontrowersyjne, zasmuca i dowodzi słabości moralnej i intelektualnej współczesnych cenzorów.

Stow. Związek Obywatelski
KRS nr 0000211450
ul. Koncertowa 7 lok. 71
20-843 Lublin

tel. 0-603-212-384

Lublin, dnia 01.09.2008 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz