19 grudnia 2008

Jestem Polakiem


Jestem Polakiem

Czy możesz tak o sobie powiedzieć?
Co oprócz odmienności języka Cię odróżnia?
Co jest dla Ciebie najważniejsze?
Jaki był cel nadrzędny dziesiątek pokoleń naszych przodków?

Oto odpowiedź:
Celem ich było to "czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało" - panowanie nad czasem i przestrzenią jako synowie i córki Pana Boga w przyszłym prawdziwym życiu.
Mając na uwadze ten główny cel oraz wrodzone poczucie wolności Polacy stworzyli wyjątkową kulturę. Górowała ona nad kulturą krajów europejskich, zarówno gdy chodzi o kulturę bycia, jak i o kulturę polityczną. Ta wyjątkowość naszej kultury nierozerwalnie związanej z katolicyzmem stanowiła o naszej potędze. I dopóki w narodzie nie przeważyły ciemne idee epoki oświecenia, o mury Polski rozbijały się wrogie armie zdechrystianizowanych sąsiadów.
Tak więc bycie Polakiem to umiejętność patrzenia dalej, poza pełny portfel, poza śmierć.

To przestrzeganie jasnych zasad:

- wierny jestem zasadom, a nie opinii środowiska - bo jestem Polakiem,
- dbam o kulturę osobistą i czystość języka - bo jestem Polakiem,
- wyżej stawiam prawo Boże od stanowionego - bo jestem Polakiem,
- nie pozwalam domownikom oglądać programów, które deprawują lub ośmieszają moje wartości - bo jestem Polakiem,
- jestem mężczyzną i na mnie ciąży odpowiedzialność za moralne wychowanie dzieci - wiem o tym, bo jestem Polakiem,
- nie robię zakupów w niedzielę - bo jestem Polakiem,
- nie naśladuję prostackiej kultury zachodu - bo jestem Polakiem,
- pamiętam, że Polska miała 1 milion km 2 i była państwem o największym dobrobycie - pamiętam, bo jestem Polakiem,
- nie pozwalam na legalizację zboczeń - bo jestem Polakiem,
- pamiętam, że jest nas w Europie 46 milionów - bo jestem Polakiem,
- wiem, że partie, które dopuszczają zabijanie dzieci i eutanazję, nie mają nic wspólnego z polskością - wiem, bo jestem Polakiem,
- poszczę w piątki - bo jestem Polakiem,
- w każdej sytuacji staję w obronie mojej wiary - bo jestem Polakiem,
- unikam wszelkich form satanizmu i pogaństwa, tzn. wróżb, bioenergoterapii, różdżkarstwa, leków homeopatycznych, kursów doskonalenia umysłu i duchowości - bo jestem Polakiem,
- kultywuję narodowe i rodzinne tradycje - bo jestem Polakiem,
- wiem, że "letniość" religijna jest gorsza od otwartej bezbożności - wiem , bo jestem Polakiem,
- wychowuje dzieci w duchu polskości - bo jestem Polakiem,
- nie czytam brukowców - bo jestem Polakiem,
- nadużywanie alkoholu uważam za słabość i prostactwo - bo jestem Polakiem,
- biorę udział w życiu społeczno-politycznym - bo jestem Polakiem,
- nie kupuję antypolskich dzienników - bo jestem Polakiem,
- demonstruję swoją polskość - bo jestem Polakiem,
- nie godzę się na równouprawnienie religii katolickiej z różnymi sektami i religiami mniejszościowymi, bo byłoby to uprawnienie dobra ze złem, prawdy z kłamstwem - nie godzę się, bo jestem Polakiem,
- nie pozwalam, by sublokatorzy o obcych ideach rządzili w moim kraju - nie pozwalam, bo jestem Polakiem,
- wiem, że państwo bez Boga to jedynie banda zbójców - wiem, bo jestem Polakiem,
- wiem, że państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa - wiem, bo jestem Polakiem,
- wiem, że żyjąc szlachetnie spełniam zadanie życia, mimo braku wielkich zewnętrznych osiągnięć - wiem, bo jestem Polakiem,
- wiem, że wiara jest rzeczą publiczną, bo sam Pan Jezus nakazał "idźcie i nauczajcie wszystkie narody" - wiem, bo jestem Polakiem,
- przynależność do narodu polskiego napawa mnie dumą - bo jestem Polakiem,
- przytulając psa pamiętam, że pierwszeństwo do pieszczot mają dzieci z domów dziecka, których nikt nie przytula - pamiętam, bo jestem Polakiem,
- nie wstydzę się katolicyzmu - bo jestem Polakiem,
- nie słucham satanistycznej muzyki i nie czytam satanistycznej literatury, np. Harry Potter - bo jestem Polakiem,

PAMIĘTAM, ŻE ZANIEDBUJĄC DOBRO, ŚCIĄGAM NA SIEBIE ZŁO - bo jestem Polakiem.

Polaku!
Posiadasz jeden z najbogatszych krajów świata. Zasoby samego węgla brunatnego szacowane są na 140 miliardów ton, węgla kamiennego na 100 miliardów ton. Są opracowane przez polskie uczelnie metody produkcji elektrycznej przez spalanie węgla pod ziemią bez uszczerbku dla środowiska. Polska jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne całej środkowej Europy. Do tego dochodzą zasoby energii geotermalnej, szacowane na 34 miliardy ton paliwa umownego (1 t paliwa umownego = 1 tona ropy). W rejonie Suwałk posiadamy olbrzymie ilości rud żelaza najwyższej jakości. Dodatkowo mamy dużo rud cyrkonu, kobaltu, niklu, tytanu, miedzi. Posiadamy bardzo cenne kopaliny niemetaliczne, np. margle i wapienie do produkcji białego cementu.
Polska ma największą ilość ziemi uprawnej przypadającą na 1 mieszkańca. Powinniśmy mieć najtańszą żywność w Europie, jak to było przed wojną - dziś mamy najdroższą.
Jeśli nie chcesz być podobnym do żebraka, który przesiedział całe życie na skrzynce z drogocenną perłą, to wstań! Nadchodzi czas patriotów.

Liga Obrony Suwerenności
ul. 3 Maja 25 p. 2/1
80-852 Gdańsk

Przedstawicielstwo na Region Lublin
Piotr Sławiński
tel. 0-691-561-014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz