15 grudnia 2008

Spotkanie opłatkowe w Lublinie


14 grudnia 2008 r. (niedziela) o godź. 17 w sali I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie miało miejsce spotkanie opłatkowe narodowców zorganizowane przez Redakcję Biuletynu.

Obecnych było ponad 50 osób, m.in. p. dr Anna Łobaczewska, dr Maria Sendecka oraz przewodniczący LPR Mirosław Orzechowski, który dokonał ciekawej prezentacji najnowszych wydarzeń w Polsce ze szczególnym podkreśleniem konieczności szerokiego poparcia dla inicjatywy tworzenia w województwie lubelskim silnej formacji narodowej.
Nie przybyła niestety mimo zapowiedzi - p. prof. Anna Raźny z Krakowa.

W trakcie spotkania odbyły się wybory władz oddziału lubelskiego LPR. Funkcję prezesa objął p. Grzegorz Wysok, znany w środowisku lubelskim narodowiec, działacz podziemia, internowany w stanie wojennym, organizator akcji "Nie dla Unii Europejskiej" w Lublinie, historyk, doktorant KUL. Jego zastępcą został Kol. Adam Leks, do Zarządu weszli też: p. Ryszard Milewski (sekretarz), Czesław Kloc, Anna Łobaczewska, mec. Elżbieta Zimecka i Mieczysław Waręcki. Kol. Witold Bałażak zaprezentował program LPR oraz stanowisko stronnictwa wobec spraw fundamentalnych. Mirosław Orzechowski pytany m.in. o ewentualne koalicje wyborcze podkreślał, ze Liga Polskich Rodzin jest otwarta na każde porozumienie, które uszanuje i zaakceptuje fundamenty ideowe programu LPR. Zebrani złożyli sobie życzenia dalszej wytrwałości w niełatwej, z zarazem bezinteresownej pracy dla Polski.

Spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami i dyskusją. Kol. Grzegorz Wysok w gronie autorów i współpracowników pisma dokonał również podsumowania mijającego roku z punktu widzenia rozwoju gazety.
Bezpłatnie rozdawano prasę oraz narodowe naklejki.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz