15 grudnia 2009

Stanowisko LPR w sprawie Traktatu

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2009 r. przyjął stanowisko w sprawie wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego. Poniżej prezentujemy jego pełną treść.

Grzegorz Wysok
Przewodniczący LPR w Lublinie

__________

Z dniem 1 grudnia 2009 roku wejdzie w życie Traktat Lizboński - pierwsza konstytucja Unii Europejskiej. Traktat Lizboński przyjęty został zdradziecko w imieniu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej przez posłów na Sejm RP VI kadencji i senatorów VII kadencji Senatu RP i podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, jako prawo obowiązujące w Polsce.

Od dnia 1 grudnia 2009 r. Traktat Lizboński staje się prawem zwierzchnim nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przez co Państwo Polskie traci suwerenność. Już w listopadzie br. ogłoszono, że Unia Europejska ma prezydenta i szefa MSZ. Nie protestował przeciwko temu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i premier rządu polskiego, milczeli posłowie i senatorowie. Ludzie posłani przez wyborców do straży nad niepodległością Państwa Polskiego sprzeniewierzyli się przysięgom składanym na Konstytucję. Wielu z nich wzywało Boga na świadka ich wierności Narodowi i Państwu Polskiemu. W tych dramatycznych chwilach milczy też Naród - w sposób przemyślny pozbawiony wolnych mediów. Naród jest tumaniony kłamliwymi kampaniami politycznymi, które mają odciągnąć uwagę Polaków od dokonującej się historycznej zdrady.

Rok 2009 będzie w polskiej historii rokiem hańby! Za przyzwoleniem najwyższych władz Rzeczypospolitej dokonała się recydywa obcej dominacji w Polsce. W dwadzieścia lat po upadku komunizmu i zrzuceniu przez Naród obcego jarzma, legalne rządy polskie podpisały i przyjęły traktat wasalizujący Państwo Polskie wobec niejawnych struktur UE. Akceptacja obcej dominacji nad Polską w 2009 roku przywołuje pamięć najgorszych pamiątek w historii Polski. Odrzucamy jakiekolwiek zobowiązania międzynarodowe, które prowadzą do spętania suwerenności Państwa Polskiego. Suwerenem jest Naród Polski i tylko do Niego należy władza w Rzeczypospolitej Polskiej!

Prezes LPR Witold Bałażak
Prof. Anna Raźny
Mirosław Orzechowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz