16 marca 2010

Do Prezesa Sądu Apelacyjnego

SSA Roman Sugier
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
ul. Wojciecha Korfantego 117
40-086 Katowice

Protest

W dniu 5 marca 2010 roku w trakcie ogłaszania wyroku w sprawie z powództwa Alicji Tysiąc przeciwko red. Markowi Gancarczykowi i Archidiecezji Katowickiej w Katowicach, przewodnicząca składu sędziowskiego SSA Ewa Maria Tkocz poprzez użycie słów "obóz Oświęcim-Brzezinka" w odniesieniu do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau publicznie zasugerowała, że w/w obóz był polskim obozem koncentracyjnym. Ponadto sędzia Tkocz w trakcie uzasadniania wyroku publicznie odniosła się do fragmentu artykułu "Siła przyzwyczajenia", który ukazał się w "Gościu Niedzielnym" (nr 40/2007) kwalifikując wypowiedź redaktora ks. Marka Gancarczyka jako "znieważenie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". Jej subiektywna ocena nastąpiła odnośnie sprawy, która nie była przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego. Stąd należy uznać, że jej słowa są tym bardziej naganne.

Powyższe wypowiedzi nie tylko usłyszały osoby będące publicznością na sali rozpraw, ale także były publikowane w licznych relacjach z wydarzeń, które rozegrały się w sądzie w Katowicach. Nie ulega wątpliwości, że sędzia Ewa Maria Tkocz naruszyła przepisy zawarte w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, a w szczególności zawarte w paragrafach 1 oraz 13, co niewątpliwie wpływa na osłabienie autorytetu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Protestuję przeciwko angażowaniu wymiaru sprawiedliwości w ideologiczną walkę przeciwko konstytucyjnym prawom i wolnościom ludzi wierzących oraz powielanie kłamstw. Szczególne oburzenie budzi kopiowanie przez doświadczoną sędzię kłamliwych wypowiedzi sugerujących, że w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez totalitarne systemy istniały "polskie obozy koncentracyjne".

Tadeusz Zieliński

Do wiadomości:
"Rzeczpospolita" - p.lisicki@rp.pl
Krajowa Rada Sądownictwa - biuro@krs.gov.pl
Prezydent RP - listy@prezydent.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz