12 marca 2010

Wykładowca KUL w B’nai B’rith!

Po prawie półwieczu nieobecności w Polsce reaktywowano żydowską organizacje B’nai B’rith. Poniżej przedstawiamy wykaz osób-założycieli tej zdelegalizowanej w 1938 roku organizacji. Nasze wątpliwości budzą dwa wymienione w statucie cele. Jeden to ten mówiący, że istotą działania BB jest przeciwdziałanie kampaniom nienawiści wobec państwa Izrael. Drugi, że cel ten może być finansowany. Ostatni punkt jest ewidentnie zamysłem czysto politycznym o wymiarze transgranicznym, zaś prawdopodobieństwo finansowania tej działalności przez ośrodki zagraniczne musi rodzić pytanie, czy jest on zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy nie powinny takiego wniosku opiniować służby ochrony kontrwywiadowczej RP.

Tadeusz Zieliński

__________

Orzekająca w sprawie rejestracji:
sędzia Małgorzata Raut

Siedziba:
ul. Twarda 6
00-105 Warszawa

Wniosek rejestracyjny złożyli:
Lesław Piszewski i Małka Kafka

Stowarzyszenie B’nai B’rith jest wolnym, samorządnym oraz trwałym zrzeszeniem, kultywującym tradycje działającego przed drugą wojną światową stowarzyszenia BB. Celem organizacji jest między innymi zwalczanie antysemityzmu, przeciwstawianie się kampaniom nienawiści wobec państwa Izrael, opiniowanie oraz wspieranie finansowe projektów bliskich celom stowarzyszenia a także ochrona interesów wszystkich członków. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ma i deklaruje tożsamość żydowską, świecką bądź religijną opartą na pochodzeniu żydowskim (z ojca lub matki) bądź na konwersji na judaizm, uzyskała rekomendacje dwóch członków stowarzyszenia oraz została zaakceptowana przez zarząd.

Członkowie-założyciele, którzy złożyli podpisy pod deklaracją rejestracyjną to: Łukasz Biedka, A. Dudziuk, Andrzej Fridman, Lidia Goldberg, Paweł Goldstein, Jan Hartman, Artur Hofman, P. Kandlick, Małka Kafka, A. Kobus, Michał Korzec, Halina Kossowska, Sergiusz Kowalski, S. Kowalski, Agnieszka Mildbradt, K. Piotrowska, Lesław Piszewski, Zofia Radzikowska, Michał Samet, Michael Suldrich, Jarosław Szczepański, Krzystof Szwejca, M. Turska, ks. Romuald Jakub Weklsler-Waszkinel (wykładowca KUL), Piotr Wislicki, Katarzyna Zimmerer (pierwsza żona Rokity), Andrzej Zozula, Jan Woleński, a faktycznie Hertrich-Woleński (osoba próbowała się zarejestrować w KRS pod pierwszym nazwiskiem, jednak system zgodności danych osobowych używany przez KRS wykazał inne nazwisko).

Osoby wymienione w zestawieniu obok wyżej wymienionych osób, od których nie uzyskano podpisu (powód bądź przyczyna nieznane) to: Eleonora Bergman, Roman Byczuk, Edmund Cybulski, Lejb Fogelman, Jarosław Górnicki Grzegorz Gembala, Jerzy Halberstandt, Hubert Izdebski, Maciej Jeżowski, Andrzej Janas, Henryk Kozłowski, Jan Lityński, Grażyna Mayer, Małgorzata i Wojcech Ornat, Piotr Paziński, Ryszard Schnepf (doradca Kazimierza Marcinkiewicza, a prywatnie mąż dziennikarki Doroty Wysockiej), Bella Szwarcman, Paweł Śpiewak (poseł na Sejm z ramienia PO), Paweł Wildstain.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz