9 marca 2010

Rozmowa z Kol. Milewskim

Ryszard Milewski, samorządowiec z Lublina jest sądzony przez Sąd Rejonowy z powodu oskarżenia o groźby karalne. Oskarżycielem jest pełnomocnik jego żony w sprawie rozwodowej adwokat Katarzyna S. z Lublina. Kol. Milewski, który publicznie ujawnił nieprawidłowe działania sędziowskiej palestry stał się niewygodny dla lubelskich korporacji prawniczych. W razie skazania działacz narodowy zostanie pozbawiony pracy i dochodów, które umożliwiają mu obecnie opiekę nad dziećmi. Niech poniższy film będzie przestrogą jak ważna jest znajomość przepisów polskiego prawa, skropulatnie zabezpieczanie dowodów oraz rozmawianie z drugą stroną przy świadkach.

Redakcja "Biuletynu"

Video 1:
Ryszard Milewski
niesłusznie sądzony przez Sąd
w którym był ławnikiem

Powyższy film można również obejrzeć
w Telewizji Narodowej pod adresem -
http://www.youtube.com/user/eugeniuszsendecki

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz