14 lutego 2010

Będą odbierać dzieci rodzicom

Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
E-mail: kontakt@kprm.gov.pl

Michał Boni
Minister Pracy i Polityki Społecznej
E-mail: info@mpips.gov.pl
Szanowni Państwo!

Z największym oburzeniem przyjąłem doniesienia medialne o skandalicznym i groźnym projekcie nowelizacji ustawy o tak zwanym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który przygotowuje obecny rząd wraz z posłami lewicy. Zapisy te brutalnie, na wzór sowiecki wkraczają w życie rodzin znosząc ich naturalną autonomię w kwestiach wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami i sumieniem. Szczególnie złowrogo brzmią zapisy dotyczące nasyłania specjalnych komisji, które nawet bez nakazu sądowego będą inwigilować rodziny i naruszać ich prywatność np. na skutek złośliwego donosu.

Nowelizacja uznaje za przemoc w rodzinie np. "narzucanie własnych poglądów" czy też "krytykowanie zachowań seksualnych". Żeby odebrać dziecko rodzicom wystarczy tylko podejrzenie, że któraś z tych "form przemocy" może nastąpić w przyszłości. W myśl nowych przepisów pracownik socjalny miałby prawo do zabrania dziecka z rodziny biologicznej bez wcześniejszej decyzji sądu, do czego obecnie (lecz tylko w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dziecka) mają prawo policja jak również kuratorzy sądowi. Wprowadzenie tej nowelizacji może sprzyjać procederowi zabierania dzieci z polskich rodzin. Stanowczo protestuję przeciwko takiej brutalnej ingerencji! Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie to wszyscy zostaniemy sterroryzowani. Poglądy katolickie i narodowe będą kwalifikowały do odbierania nam dzieci w majestacie prawa.

Tadeusz Zieliński


Do wiadomości -
Klub Parlamentarny PO
e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl
Klub Parlamentarny PiS
e-mail: kp-pis@sejm.pl
Klub Poselski PSL
e-mail: kp-psl@kluby.sejm.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz