15 lutego 2010

Michalkiewicz w Puławach

5 lutego 2010 roku o godz. 17.00 w puławskim Domu Chemika odbyło się spotkanie z redaktorem Michalkiewiczem, który wygłosił wykład pt. "Obce wywiady a III RP". W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił najważniejsze działania ekipy III RP w obszarze tajnych służb, jednak z powodu ograniczenia czasowego musiał omówić wiele zagadnień w sposób bardzo syntetyczny. Zaznaczył, że od jesieni 2007 roku polski kontrwywiad cywilny praktycznie nie podejmuje walki z coraz bardziej agresywnymi służbami specjalnymi Niemiec. Młodzi ludzie, którzy w latach 2005-2006 zasilili tajne służby zostali oddelegowani do realizacji zadań strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Podjęto również szereg działań z zakresu "kontrwywiadu ofensywnego" to jest neutralizacji działań obcych wywiadów za granicą. Naturalnym kierunkiem tych działań były wówczas Niemcy i Rosja.

Jednak już jesienią 2007 roku nowi szefowie służb zaniechali tych działań, zatrzymując tym samym wiele tajnych operacji służących bezpieczeństwu Polski. Wstrzymano między innymi rozpracowywanie agentów BND ulokowanych w strukturach administracji państwowej oraz samorządowej w Polsce. Zdaniem Michalkiewicza paraliż służb specjalnych świadczy o tym, że ich szefowie oraz politycy, którzy wydają im polecenia działają w interesie obcych mocarstw. Bo tylko dzięki tej inercji obce mocarstwa mogą realizować swoje interesy, często sprzeczne z bezpieczeństwem oraz dobrem Polski. Felietonista gościł w Puławach na zaproszenie Organizacji Monarchistów Polskich i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Razem". Już wkrótce zaprezentujemy na blogu pełny zapis nagrania video w formacie MPEG 2.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:

Foto 01:
Spotkanie w puławskim
"Domu Chemika". Na zdjęciu -
red. Michalkiewicz


Foto 02:
Zgromadzeni na sali
z zainteresowaniem wysłuchali
ciekawego wykładu


Foto 03:
Godzina 19.30 -
Red. Michalkiewicz podpisuje
swoje publikacje

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz