19 lutego 2010

Michalkiewicz w Puławach cz. I

5 lutego 2010 roku w puławskim Domu Chemika odbyło się spotkanie z redaktorem Michalkiewiczem, zorganizowane przez Stow. Inicjatyw Społecznych "Razem" oraz Organizację Monarchistów Polskich. Tematem wiodącym były obce wywiady a III RP. Poniżej prezentuję cztery reportaże filmowe w wykładu. W pierwszym p. Stanisław Michalkiewicz mówi o metodach fałszowania historii, Traktacie Wersalskim oraz roli Polski w amerykańskiej polityce. W drugim filmie prelegent wypowiada się na temat zaangażowania w Iraku, Planu Rapackiego oraz niemieckiej drogi ku Mitteleuropie. W trzecim reportażu redaktor Michalkiewicz mówi o Traktacie Lizbońskim oraz zasadzie lojalnej współpracy w UE, zaś w czwartym objaśnia procedurę wychodzenia z Unii oraz "Klauzulę Solidarności" w Traktacie Lizbońskim.

Tadeusz Zieliński

Video 1:
Red. Michalkiewicz
o fałszowaniu historii

Video 2:
Red. Michalkiewicz
o koncepcji Mitteleuropy

Video 3:
Red. Michalkiewicz
o suwerenności w Unii

Video 4:
Red. Michalkiewicz
o "prawie wychoda" w UE

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz