24 lutego 2010

Michalkiewicz w Lublinie cz. II

25 lutego 2010 roku w auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum". W dyskusji, którą poprowadził prof. dr hab. Mieczysław Ryba udział wzięli były Marszałek Sejmu RP p. Marek Jurek, znany publicysta prawicowy p. Stanisław Michalkiewicz oraz red. Stanisław Janecki. Tematem wiodącym była idea mocarstwowości, którą pan Stanisław określa jako zdolność do ustanawiania oraz egzekwowania własnych praw i woli poza własnymi granicami. Poniżej prezentuję ostatnie cztery reportaże z wykładu. W pierwszym red. Michalkiewicz mówi o deficycie budżetowym, długu publicznym, kulcie Jana Pawła II oraz państwie narodowym. W drugim filmie prelegent wypowiada się na temat demokracji, zmian w Konstytucji RP oraz państwa jako organizacji przestępczej. W trzecim reportażu redaktor Michalkiewicz mówi o biurokracji, Europie Wolnych Ojczyzn oraz potrzebie zachowania tożsamości kulturowej, zaś w czwartym objaśnia Inicjatywę Adriatycką oraz koncepcję Europy Wolnych Narodów ze Stanami Zjednoczonymi na czele.

Tadeusz Zieliński

Video 4:
Red. Michalkiewicz
o państwie narodowym

Video 5:
Red. Michalkiewicz
o fałszu demokracji

Video 6:
Red. Michalkiewicz
o tożsamości kulturowej

Video 7:
Red. Michalkiewicz
o Europie Wolnych Narodów

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz