23 lutego 2010

Neutralność w służbie polityki

Dnia 24 lutego 2010 roku Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" wraz z Lubelskim Terenowym Klubem "Frondy" zorganizował spotkanie dyskusyjne, którego gościem był prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, wybitny polski socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełniący obecnie funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Przybyły gość wygłosił wykład pt. "Filozofia neutralności badawczej w służbie polityki", w którym starał się ukazać negatywne skutki podporządkowania polskiej nauki założeniom filozofii neutralności badawczej. Neutralność ta bowiem, która w swych zamierzeniach służyć powinna podniesieniu jakości nauki oraz zapewnieniu jej autonomiczności, w rzeczywistości obniża jej poziom, a ponadto szkodzi polityce oraz życiu społecznemu. Prelegent w swoim wystąpieniu podkreślał, że niewłaściwie pojmowana neutralność badawcza ogranicza otwartość nauk akademickich oraz zniechęca badaczy do podejmowania tematów, uznawanych za "politycznie niepoprawne", a to te właśnie niejednokrotnie są tematami ważnymi społecznie. Spotkanie, które odbyło się w Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów i wykładowców uczelni.

Małgorzata Babul
http://www.kul.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz