17 lutego 2010

Michalkiewicz w Puławach cz. II

5 lutego 2010 roku w puławskim Domu Chemika odbyło się spotkanie z redaktorem Michalkiewiczem, zorganizowane przez Stow. Inicjatyw Społecznych "Razem" oraz Organizację Monarchistów Polskich. Tematem wiodącym były obce wywiady a III RP. Poniżej prezentuję cztery ostatnie reportaże filmowe w wykładu. W piątym p. Stanisław Michalkiewicz mówi o uzawodowieniu armii oraz postępującej profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W szóstym filmie prelegent wypowiada się na temat komisji śledczej, zbliżających się wyborach prezydenckich oraz oligarchizacji sceny politycznej w Polsce. W siódmym reportażu redaktor Michalkiewicz mówi o nieudanym eksperymencie z IV RP Jarosława Kaczyńskiego, zaś w ósmym opowiada o zeznaniach "kasjera lewicy" Petera Vogla oraz kulisach afery hazardowej.

Tadeusz Zieliński

Video 5:
Red. Michalkiewicz
o profesjonalizacji armii

Video 6:
Red. Michalkiewicz
o wyborach prezydenckich

Video 7:
Red. Michalkiewicz
o IV RP braci Kaczyńskich

Video 8:
Red. Michalkiewicz
o kulisach afery hazardowej

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz