19 kwietnia 2009

Oświadczenie


Lublin, 17.04.2009

"Idź POD PRĄD" - miesięcznik
ul. Czeremchowa 12/19
20-807 Lublin
tel. 0-502-211-360

Oświadczenie
dla Prokuratury Rejonowej w Lublinie
ul. Okopowa 2

Redakcja miesięcznika "Idź POD PRĄD" wyraża głębokie zaniepokojenie
działaniami Prokuratury w stosunku do p. Grzegorza Wysoka wydającego "Biuletyn Narodowy". Nie podzielamy części poglądów p. Wysoka, ale uważamy, że w
interesie pluralizmu debaty publicznej w RP, także Jego głos powinien być słyszalny.

Odrazą jest zwalczanie przeciwników politycznych i ich poglądów za pomocą metod administracyjnych czy sądowych. Wolność słowa jako wielka zdobycz demokracji niesie w sobie niebezpieczeństwo publikowania poglądów ogólnie przyjętych za niepra-womyślne. Należy je zwalczać merytoryczną dyskusją a nie cenzurą. Te ogólne zasady są oczywiste. Jednak w odczuciu społecznym, działania podejmowane wobec pana Wysoka, mogą być tak właśnie odbierane. Nasza obywatelska troska nie tylko o pluralizm, ale i o społeczne postrzeganie urzędu Prokuratury nakazuje skierowanie tego oświadczenia.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że powyższe myśli nie są obce Prokuraturze Rejonowej w Lublinie i że postępowanie w sprawie p. Wysoka zostanie
niebawem umorzone.

W imieniu redakcji

/podpis/
Paweł Chojecki
Redaktor naczelny pisma "Idź POD PRĄD"
Prezes Okręgu Lubelskiego Unii Polityki Realnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz