4 kwietnia 2009

Spotkanie


Przed wyborami do europarlamentu

4 kwietnia, w sali konferencyjnej Hotelu "Europa" odbyło się spotkanie mieszkańców Lublina z p. Marią Sendecką - członkiem Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin. Pani doktor przyjechała na zaproszenie Redakcji "Biuletynu" i podsumowała obecną sytuację polityczną w kraju. Szczególny akcent prelekcji położono na sprawy aktualne i niezwykle ważne dla Polaków, tj. wyborów do europarlamentu i zagrożeń wynikających z ratyfikacji przez Polskę Traktatu Lizbońskiego. Sprawa Traktatu jest najwyższej wagi, lecz w dyskusji społecznej, publicznej i medialnej zupełnie pomijana. Obecny na sali Kol. Adam Leks przypomniał, że ugrupowania tworzące LPR konsekwentnie przeciwstawiały się przyjęciu eurokonstytucji, ponieważ rozbudowuje ona jeszcze bardziej biurokrację i uderza w suwerenność Polski.

Drugą poruszoną na spotkaniu kwestią były wybory do Parlamentu Europejskiego. Omówiono stan przygotowań organizacyjnych Stronnictwa do kampanii wyborczej, główne kierunki programowe i wyniki politycznych porozumień w ramach wyborów do PE. Pani Sendecka podkreśliła, że dla narodowców wybory nie są sprawą życia i śmierci i należy traktować je jako sondaż popularności. - "Pragniemy te wybory wykorzystać do ośmieszenia instytucji unijnych, gdyż faktycznie europarlament jest tylko atrapą bez władzy, a przytulne miejsca znajdują tam jedynie karierowicze i amatorzy ogromnych pieniędzy podatnika. Nasz udział w wyborach podyktowany jest innymi motywami - chodzi głównie o cel propagandowy". Prelegentka zaapelowała o zbieranie podpisów zarówno pod listą "Libertas" jak i Ligi Polskich Rodzin.

Bardzo ciekawym głosem wzbogacił wiedzę uczestników redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok, pełniący w Lublinie funkcję prezesa Ligi Polskich Rodzin. Odpowiedział na szereg pytań oraz nakreślił sytuację międzynarodową z uwypukleniem antagonizmu między USA a Unią Europejską. Zdaniem Kol. Wysoka Unia jako projekt zdominowany przez Niemcy jest wymierzona w hegemonię amerykańską i wcześniej czy później pomiędzy stronami musi dojść do ostrej konfrontacji o charakterze politycznym. Z kolei przybyła na spotkanie p. Eleonora Różańska-Kokszar, prezes lubelskiego Stowarzyszenia Pomocy Repatriantom wlała z serca działaczy zapał do dalszego zaangażowania oraz utwierdziła w przekonaniu, iż ugrupowania o narodowo-katolickim profilu są wciąż niezmiernie potrzebna naszej ojczyźnie.

Po części oficjalnej rozpoczęła się gorąca debata dotycząca dalszej wizji pracy Stronnictwa, jego planów politycznych i organizacyjnych. - "Cokolwiek nie robi Liga, jest od razu torpedowana przez media i wszystkie bez wyjątku środowiska polityczne, ale i w przeszłości nie zabrakło, niestety, poważnych błędów wewnątrz samej Ligi" - mówili obecni na sali członkowie LPR. W czasie dyskusji poruszono też sprawę Radia Maryja i Telewizji pod prezesurą Piotra Farfała. Wiele osób wyraziło oburzenie jednostronnym popieraniem PiS-u. Dyskutanci postulowali radykalne zmiany w TV, gdyż nowa ustawa (kneblowa) przygotowywana przez PO, SLD, PSL i PiS i tak wyeliminuje resztki narodowców z państwowych mediów. W trakcie spotkania każdy z uczestników bezpłatnie otrzymał marcowy numer naszego pisma.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Dr Maria Sendecka i red.
Grzegorz Wysok witają uczestników spotkania


Foto 02:
Wystąpienie p. dr Sendeckiej


Foto 03:
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób


Foto 04:
Mieszkańcy Lublina słuchają wykładu Grzegorza Wysoka


Foto 05:
Uczestnicy spotkania na gorąco wymieniali swoje uwagi


Foto 06:
Dostępne były wszystkie numery "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz