17 kwietnia 2009

Roman Kluska na KUL


W ostatnich miesiącach uaktywnił się działający od 1986 r.
na KUL Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum".

16 kwietnia na zaproszenie młodzieży przybył do Lublina p. Roman Kluska,
który podzielił się z licznie zgromadzonymi w Nowej Auli KUL słuchaczami swoimi doświadczeniami. Roman Kluska był szefem znakomicie rozwijającej się firmy "Optimus" (sprzęt i oprogramowanie komputerowe), jednak w odróżnieniu od wielu "biznesmenów" nie chciał dawać łapówek urzędnikom oraz wchodzić z nimi w niejasne układy. Spotkały go za to dotkliwe represje z aresztowaniem przez ABW włącznie. W wyniku nagonki prowadzonej przez prokuraturę, urząd skarbowy i media, firma "Optimus" wypadła z rynku i chociaż po niewczasie p. Kluska został całkowicie zrehabilitowany a nawet przeproszony nie mógł już odzyskać dawnej
czołowej pozycji w branży.

W trakcie prelekcji gość Klubu "Vade Mecum" przedstawił mechanizmy rządzące w polskiej gospodarce. Wskazał na patologiczne powiązania zachodzące pomiędzy urzędnikami wyposażonymi w ogromną władze interpretacyjną przepisów a biznesem oraz skrytykował prawo, które umożliwia korupcję i unikanie przez wtajemniczonych płacenia podatków. Jako przykład w tej dziedzinie wymienił metodę zbywania udziałów w przedsiębiorstwach w zamian za rzekomą zamianę na obligacje Skarbu Państwa, które w odróżnieniu od gotówki nie są objęte podatkiem. Oczywiście wiedza o takich i innych możliwościach jest dostępna tylko nielicznym, pod których tworzy się coraz bardziej zagmatwane i niejasne przepisy prawne. Zwykli śmiertelnicy muszą karnie płacić swój haracz i to oni utrzymują na swych barkach ciężar skorumpowanego co cna państwa. W ten sposób zabito w Polakach ducha przedsiębiorczości tak żywego
jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

Roman Kluska przedstawił też swoją drogę do Boga. Doznane cierpienia połączone z lekturą "Dzienniczka" św. siostry Faustyny Kowalskiej uświadomiły mu konieczność pokory jako cnoty potrzebnej w życiu każdego człowieka. Zrozumienie faktu, że tak naprawdę wszystko jest w rękach Opatrzności a ludzkie plany i rachuby często zawodzą to jego zdaniem klucz do sukcesu i prawdziwego szczęścia w życiu. W czasie prelekcji kolportowany był ostatnie numery "Biuletynu" zawierające m.in. relacje z wcześniej organizowanych przez Klub "Vade Mecum" spotkań.

Grzegorz Piotr Wysok
współzałożyciel Klubu "Vade Mecum"
__________

Zdjęcia:
Tadeusz Zieliński


Foto 01:
Roman Kluska - twórca i były prezes
giełdowej spółki Optimus S.A., laureat Nagrody
Kisiela 2003 za "walkę z bezprawiem
aparatu państwowego"Foto 02:
Gość wieczoru i prowadzący
spotkanie Kol. Tomek Rzymkowski
z Klubu Myśli Politycznej "Vade Mecum"Foto: 03
Po wykładzie prelegent otrzymał od
organizatorów spotkania drobny upominek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz