4 czerwca 2010

Monografia lubelskiego KPN

Bez aliansów!

15 VIII 2009 r. odbyły się uroczystości obchodów XXX-lecia lubelskiej KPN. Na otwartej wystawie archiwaliów zaprezentowano zdjęcia z działań opozycji antykomunistycznej oraz oryginały wydawnictw Konfederacji. Wernisaż ubogacony w oparciu o zasoby IPN i archiwum organizatorów obejmował okres działalności KPN od jej powstania, a umilały go akcenty muzyczne z repertuaru pieśni patriotycznych Jacka Kaczmarskiego. Zebrani mogli wysłuchać kilku wykładów problemowych. Dr Jerzy Adamczuk z Zamościa wygłosił referat na temat analogii czynu piłsudczyków z okresu I wojny światowej do działań Konfederacji. Pani Beata Białek w oparciu o materiały do pracy doktorskiej zreferowała stan wstępnej kwerendy materiałów IPN na temat działań SB wobec lubelskiej KPN. Jeden z liderów Konfederacji Andrzej Rux zarysował szczególną rolę studentów KUL w zakładaniu struktur KPN w innych częściach Polski m.in. w poznańskim. Pan Janusz Rożek wspomniał realia pracy opozycyjnej w latach 70-tych oraz wezwał wszystkie środowiska nurtu niepodległościowego do współpracy ponad podziałami, natomiast przybyła z Bydgoszczy pani Alina Szydłowska (studentka relegowana z KUL) barwnie opisała sposoby organizowania poligrafii KPN w Lublinie, Bydgoszczy, Poznaniu i pod Warszawą.

W lubelskich uroczystościach wzięli udział działacze opozycji niepodległościowej: dr Stefan Kucharzewski (założyciel lubelskiej KPN), Janusz Rożek, Piotr Opozda, redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok, Teresa Koprowska, Marek Miszczak oraz Jerzy Adamczuk z Zamościa. W trakcie dyskusji omówiono dylematy pracy opozycyjnej oraz wskazywano na wyzwania stojące w związku z koniecznością obrony niepodległości. Po spotkaniu odbyła się prezentacja interesującej książki Piotra Opozdy pt. "Bez aliansów. Przyczynek do historii Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie". Praca została podzielona na dwie uzupełniające się części: wspomnieniową i źródłową. W tej ostatniej umieszczono wybrane teksty z lubelskich wydawnictw KPN oraz dokumenty organizacji. Wszystkie zamieszczone źródła pochodzą ze zbiorów autora oraz stanowią jedynie niewielki fragment opublikowanych bądź wytworzonych przekazów dotyczących historii lubelskiej Konfederacji.

Tadeusz Zieliński


Foto:
Wyk. Tadeusz Zieliński
Na zdjęciu - okładka książki "Bez aliansów!"
Pracę p. Opozdy można nabyć u red.
"Biuletynu" Grzegorza Wysoka
tel. (0-81) 53-278-05

2 komentarze:

  1. Świetna robota. Brawa należą się autorowi Piotrowi Opozdzie. Jestem pod wrażeniem, choć też dostrzegam trochę nieuniknionych przy tak ogromnym zakresie opracowania, błędów.

    OdpowiedzUsuń
  2. Panu Piotrowi gratuluje wytrwałości i życzę wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim, zebrania wszystkich członków KPN pod jednym szyldem. Warto, aby nasza partia znowu zasiadła w parlamencie. Mam nadzieje, że takie marzenia mają wszyscy członkowie KPN w Okręgu Lubelskim, którym ideały piłsudczkowskie, niepodległo-
    ściowe i państwowotwórcze nie wygasły.

    OdpowiedzUsuń