3 czerwca 2010

Nadesłane do Redakcji

ONR - Podhale
na Sesji Rady Miasta Zakopane

7 czerwca 2010 r. z okazji VIII Dni Zakopanego, w 20. rocznicę powstania samorządu terytorialnego odbyła się w Urzędzie Miasta Zakopane Uroczysta Sesja Rady Miasta w której uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Obozu Narodowo Radykalnego Podhale. Uroczystości otworzyło wystąpienie posła na Sejm Marka Plury pt. "Aktywny samorząd - aktywni niepełnosprawni", w którym mówca jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim przyznał, że miasto Zakopane jest na dobrej drodze w pokonywaniu ograniczeń dla niepełnosprawnych. Następnie głos zabrali pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal oraz zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński. W kolejnym punkcie porządku obrad burmistrz Janusz Majcher wręczył doroczne Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane. W tym roku docenieni zostali przez kapitułę p. Władysław Walczak Baniecki, Stefan Rogalski i Arkadiusz Waloch. Dwadzieścia lat samorządu w Powiecie Tatrzańskim podsumował Starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski, a burmistrz Janusz Majcher wręczył listy gratulacyjne radnym panom Władysławowi Łukaszczykowi, Władysławowi Długoszowi, Edwardowi Tyborowi oraz Władysławowi Piszczkowi. Na zakończenie Uroczystej Sesji wystąpił Maciej Krupa - pierwszy przewodniczący wybranej w wolnych wyborach samorządowych 27 maja 1990 roku Rady Miasta Zakopane.

Zarząd Główny
ONR - Podhale

__________

Ognisko Koła Witów ONR - Podhale

3 VI 2010 roku Koło Obozu Narodowo Radykalnego Podhale zorganizowało w Dolinie Chochołowskiej tradycyjne ognisko integracyjne. Na wspólne biesiadowanie przybyli również zaproszeni goście zakopiańskich struktur ONR. Impreza rozpoczęła się o godzinie piętnastej oraz trwała do późnych godzin wieczornych. Wzajemna wymiana poglądów, problemów, celów i zadań stojących przed naszym Stowarzyszeniem była jednym z wielu tematów poruszanych przy wspólnych rozmowach. Tradycyjnie jak na ognisko przystało było pieczenie kiełbasek, boczek i piwo. Było również dużo śmiechu, a to jest chyba najważniejsze. Zorganizowane spotkanie działaczy ONR było bardzo przyjemnym sposobem na zintegrowanie się ze sobą, zwłaszcza osób będących od niedawana w naszych szeregach. Wszystkim przybyłym dziękujemy za fantastycznie spędzony czas, kreatywność, zaangażowanie, artyzm, entuzjazm, a przy tym przednią zabawę. Miejmy nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się częściej przyczyniając się tym samym do konsolidacji naszego środowiska.

ONR - Podhale
Koło w Witowie


Liga Polskich Rodzin
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

Sąd Rejonowy w Lublinie
IX Wydział Karny

Sygn. akt IX K 16/2010

Zarząd Ligi Polskich Rodzin realizując uchwałę nr 1/6 udziela poręczenia za Pana Ryszarda Milewskiego oraz oczekuje uchylenia postanowienia Sądu o tymczasowym aresztowaniu wyżej wymienionego. Pan Ryszard Milewski jest długoletnim członkiem i działaczem LPR znanym ze swojej prawości i uczciwości, zaangażowanym w służbę Polsce i bliźniemu. Cenimy go również jako człowieka spokojnego, zrównoważonego i zatroskanego o sprawy praworządności. Zastosowanie wobec p. Milewskiego środka zapobiegawczego w postaci aresztowania odczytujemy jako zupełnie bezzasadne oraz bezpodstawne. Udzielamy pełnej gwarancji, że na rozprawę stawi się on dobrowolnie i nie będzie w żaden sposób utrudniał postępowania sądowego. Pan Milewski jest człowiekiem schorowanym i zaszczutym, dlatego zastosowanie wobec niego środka w postaci aresztowania mogłoby wpłynąć negatywnie na Jego i tak już zły stan zdrowia. Prosimy Wysoki Sąd o odstąpienie od stosowania tego nieuzasadnionego w naszym przekonaniu środka represyjnego wobec Ryszarda Milewskiego, udzielając jednocześnie pełnego poręczenia za Jego obecność na najbliższej rozprawie.

Grzegorz Wysok
prezes LPR w Lublinie

Adam Leks
viceprezes LPR w Lublinie

2 komentarze:

  1. Współczuję Panu Milewskiemu (jeśli to co mówi jest prawdą, a wskazuje na to próba mataczenia przez jedną z adwokatów oraz łamania przepisów proceduralnych, wynikających z orzecznictwa SN), natomiast oburza mnie twierdzenie jakoby Pan Milewski był szykanowany, bowiem jest narodowcem. To objaw manii prześladowczej lub zwykłe świadome krętactwo!

    OdpowiedzUsuń
  2. Słyszałem, że ONR Podhale wspiera miejscowy PiS. Chyba tu chodzi o problemy
    z własną ideologicznością, a nie o autentyczną działalność. Obecnie istniejący Obóz Narodowo-Radykalny nie popiera żadnej z systemowych partii, bo żadna nie reprezentuje naszych i narodu interesów. PiS to taka sanacja lat międzywojennych.

    OdpowiedzUsuń