21 maja 2009

Konferencja na KUL


W obecnym, 2009 roku przypada 90. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - głównego układu pokojowego kończącego pierwszą wojnę światową, który po latach niewoli przywrócił Polskę do grona Wolnych Narodów Europy. Traktat podpisany 28 czerwca 1919 r. przez Niemcy, mocarstwa Ententy i państwa sprzymierzone został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 r. do
21 stycznia 1920 r. Brało w niej udział dwadzieścia siedem zwycięskich państw.

Na mocy Traktatu Polska - reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego została oficjalnie uznana przez społeczność międzynarodową. Traktat wprowadził na mapę polityczną Europy niepodległe państwo polskie, określił jego granicę od strony Niemiec i Czechosłowacji oraz stworzył podstawy do obrony i wal-
ki o granice na wschodzie, naszą suwerenność i tożsamość narodową.

Z tej okazji 25 maja 2009 r. w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego na KUL odbę-
dzie się sesja naukowa nt. "Polska uznana przez świat! 90. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego". Organizatorem konferencji jest Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas
Christiana" Oddział w Lublinie.

Program:

9.30 - Otwarcie
10.00 - Inscenizacja z paryskiej konferencji pokojowej, przygotowana przez uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie

10.20 - Sesja historyczna (część I):
- prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko (UMCS): "Kształtowanie opinii międzynarodowej
w sprawie Polski w dobie konferencji pokojowej w Paryżu"
- dr Marek Białokur (Uniwersytet Opolski): "Sprawa polska na forum paryskiej konferencji pokojowej w szkolnej edukacji historycznej"
- prof. dr hab. Jan Konefał (KUL): "Józef Haller – "błękitny" generał i jego armia"
11.50 - Film dokumentalny TVP Opole: "Roman Dmowski – niedokończona kariera"
12.15 - Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości): "Nieznana kolekcja Romana Dmowskiego"

12.45 – 14.00 - Przerwa

14.00 - Koncert muzyki Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Ewy Szałek

14.20 - Sesja historyczna (część II):
- dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): "Działalność Igna-
cego Jana Paderewskiego na konferencji w Paryżu 1919 r."
- prof. dr hab. Ewa Maj(UMCS): "Maurycy Zamoyski – polityk i dyplomata"
- prof. dr hab. Wiesław Śladkowski (UMCS): "Francja wobec spraw pol-
skich na konferencji paryskiej"
- dr hab. Mieczysław Ryba (KUL): "Działania dyplomatyczne Romana
Dmowskiego w latach 1918-1919"
16.30 - Zakończenie

Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz