26 maja 2009

Polska uznana przez świat


Foto:
Wystawa na KUL:
Powrót Polski na mapę. Traktat Wersalski 1919
Wyk. Tadeusz Zieliński

Relacja z konferencji

25 maja 2009 roku na auli im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego KUL miała miejsce uroczysta sesja upamiętniająca 90 rocznicę podpisania przez Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego traktatu kończącego pierwszą wojnę światową. Organizatorami konferencji były: Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum", Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie, Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku oraz Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku, a partnerami - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Konferencje poprowadził dyrektor Oddziału Okręgowego Civitas Christiana p. Maciej Szepietowski a uroczystego otwarcia dokonał Jego Magnificencja prof. dr hab. Józef Ferta - prorektor KUL, który w swojej mowie wskazał na potrzebę pielęgnowania patriotyzmu oraz dbania o niepodległy byt ojczyzny. Wskazał także na ważną rolę dyskusji akademickiej w poznawaniu i przybliżaniu prawdy i historii własnej ojczyzny. Następnie wystąpiła młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, która zaprezentowała w inscenizacji najistotniejsze fragmenty obrad i kulisy kończącego I wojnę światową Kongresu Wersalskiego.

Blok referatów rozpoczęło wystąpienie prof. Mieczysława Wieliczko, który omówił kształtowanie się opinii międzynarodowej w sprawie Polski w dobie konferencji pokojowej w Paryżu. Prelegent główną uwagę skupił na stanowisku kolejnych papieży i dyplomacji watykańskiej wobec wolnościowych dążeń Polaków.

Na temat Traktatu Wersalskiego w szkolnej edukacji historycznej swój referat zaprezentował przybyły z Opola dr Marek Białokur. Na początku wskazał, iż program nauczania historii jest obecnie coraz bardziej zawężany. System nauczania powinien być także analizowany na uniwersytetach, ponieważ to one przygotowują nauczycieli do zawodu. Dr Białokur dokonał analizy podstawy programowej nauczania historii w III RP. Z doświadczenia wykładowcy akademickiego i nauczyciela szkolnego wskazał, iż szkoła często jest pierwszym a zarazem ostatnim miejsce gdzie Polacy dowiadują się o dyplomatycznej batalii polskiej delegacji na Konferencji Wersalskiej. Negatywnie ustosunkował się do ostatniej reformy podstawy programowej ogłoszonej przez Panią minister Katarzynę Hall, ponieważ nauczanie historii po 1918 roku pozostało tylko na drugim (szkoły podstawowe klasy IV-VI) i czwartym (szkoły ponadgimnazjalne) etapie kształcenia.

Jako trzeci wystąpił prof. Jan Konefał, który słuchaczom zaprezentował sylwetkę błękitnego generała Józefa Hallera. Na wstępie odniósł się do trzydniowej konferencji dotyczącej tego samego wydarzenia jaka miała miejsce na KUL dwadzieścia lat temu. Prezentując sylwetkę generała Hallera porównywał go z Józefem Piłsudskim. Haller posiadał profesjonalne przygotowanie i wyszkolenie wojskowe, uosabiał ideały kresowego rycerza obrońcy wiary katolickiej czym tak mocno różnił się od socjalisty Piłsudskiego.

Po wspomnianych prelekcjach odbyła się publiczna prezentacja biograficznego filmu zrealizowanego przez opolski oddział TVP: "Roman Dmowski – niedokończona kariera". Po projekcji wystąpił kierownik Muzeum Niepodległości Jan Engelgard, który w prezentacji multimedialnej przedstawił niedawno uzyskane przez Muzeum Niepodległości materiały z prywatnego archiwum Romana Dmowskiego.

Drugą cześć konferencji poprzedził koncert muzyki Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Ewy Szałek, po czym głos zabrał dr hab. Henryk Lisiak z Poznania, który zaprezentował polityczną działalność Ignacego Paderewskiego. Był on w odróżnieniu od Dmowskiego zwolennikiem federacyjnej koncepcji odrodzonego państwa polskiego, który dla tej sprawy urabiał opinię międzynarodową, a zwłaszcza amerykańską. Podsumowując swój referat prof. Lisiak wskazał, iż przez całe swoje długie życie wybitny polski pianista stał na straży interesów Polski.

Kolejna prelekcja była poświecona Maurycemu hr. Zamoyskiemu. Profesor Ewa Maj wskazała iż Ordynat, który włożył wielki wkład w dzieło odzyskania wolności stał w cieniu życia politycznego, nie chciał działać w pierwszym szeregu. Jej zdaniem Maurycy Zamoyski był człowiekiem mocnej wiary, który w swojej działalności nie patrzył na osobiste korzyści lecz na dobro kraju. Był w stanie poświęcić rodzinne pamiątki i skarby przekazywane z pokolenia na pokolenia, aby tylko polska delegacja na konferencję pokojową posiadała środki materialne na swoją działalność.

Prof. Wiesław Śladkowski zaprezentował ewolucję stanowiska Francji wobec sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej. Zdaniem francuskiej dyplomacji, aby zapewnić trwały pokój w Europie trzeba byłoby maksymalnie osłabić Niemcy. Dla republiki francuskiej poważnym ciosem były rewolucje jakie wybuchły w Rosji, ale dzięki temu to właśnie Polska zajęła dotychczasową pozycję Rosji w polityce wschodniej Francji. Prof. Śladkowski omówił także najważniejsze artykuły opiniotwórczej prasy francuskiej odnoszące się do sprawy polskiej podczas pierwszej wojny świtowej.

Jako ostatni referat wygłosił dr hab. Mieczysław Ryba, który wskazał na precyzyjny plan oraz konsekwencję w działaniu Romana Dmowskiego. Nasz mąż stanu nie ulegał chwilowym emocjom wobec toczących się wydarzeń dzięki, czemu odniósł ostateczne zwycięstwo, którym było podpisanie 28 czerwca 1919 w Wersalu traktatu pokojowego.

Na zakończenie głos zabrał wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" p. Marek Koryciński, dziękując zebranym za przybycie.

Infopatria

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz