22 maja 2009

Lublin przeciwko sodomii


Lubelski LPR przeciwko sodomii

Homoseksualistów zwykłych trzeba odróżnić od sodomitów. Ci pierwsi uprawiają
swój proceder w miarę dyskretnie, często żyjąc w poczuciu wstydu i ze świadomością ciężkiego grzechu wobec Boga i natury. Niekiedy podejmują walkę ze swoją słabo-
ścią, która kończy się całkowitym uleczeniem.

Ci drudzy - czyli sodomici - szczycą się swym zboczeniem, są z niego dumni, przy każdej okazji starają się propagować swoje sprzeczne z naturą zachowania czyniąc z nich niemalże cnotę i powód do chwały. W istocie chodzi im nie o tolerancję lecz o aprobatę i czerpanie ze swej przypadłości różnorakich przywilejów. To z tych środowisk wychodzą postulaty (w niektórych krajach już niestety zrealizowane) o prawie do zawierania jednopłciowych "małżeństw" i adopcji dzieci. Ruch sodomitów jest mocno wspierany przez działaczy lewicowych, którzy używają go jako taranu do kruszenia fundamentów tak przez nich znienawidzonej cywilizacji chrześcijańskiej.

17 maja na całym świecie organizowane są obchody tzw. "Dnia walki z homofonią".
W Lublinie z tej okazji sodomici wspierani przez "Amnesty International" zorganizo-
wali na głównej ulicy miasta happening mający na celu oswojenie mieszkańców z obecnością homoseksualizmu w życiu publicznym. Jako pretekst do tej akcji wykorzystano fakt, że w niektórych krajach islamskich czynni zboczeńcy są zgo-
dnie z tamtejszym prawem karani.

Reakcją na pro pederastyczny happening była zorganizowana ad hoc przez lu-
belskich narodowców pikieta pod hasłem "BROŃMY POLSKĘ PRZED SODOMIĄ!" podczas której rozdawano przechodniom ulotki zawierające m.in. ostrzeżenia przed skutkami legalizacji "małżeństw" homoseksualistów i ich wpływu na wychowanie dzieci. Informowano o wynikach badań naukowych (m.in. Dr Paula Camerona, który niedawno gościł w Polsce) oraz o patologicznych zjawiskach towarzyszących temu zboczeniu (deprawacja dzieci, choroby, AIDS, pedofilia). Reakcja lublinian na pikietę była przychylna, chociaż pewien niedosyt budził brak reakcji duchownych (była niedzie-
la, ludzie wychodzili z kościołów) na publiczne propagowanie grzechu.

Reportaż z happeningu sodomitów i pikiety LPR przygotowała "Panorama Lubelska" oraz internetowa Telewizja Narodowa, gdzie można obejrzeć osiem krótkich miga-
wek z tego wydarzenia.

Grzegorz Piotr Wysok

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Działacze "Amnesty International"Foto 02:
Heppening sodomitówFoto 03:
Pikieta narodowców pod hasłem:
"Brońmy Polski przed sodomią!"Foto 04:
Kontrmanifestancja LPR z lokalnym
działaczem narodowym Grzegorzem Wysokiem
(pierwszy z lewej)Foto 05:
Przeciwnik akcji propagowania
homoseksualizmu - Eugeniusz Sendecki
nagrywa heppening telefonem komórkowymFoto 06:
Uczestniczka kontrmanifestacji
- sybiraczka p. Eleonora RóżańskaFoto 07:
Heppening sodomitów obserwowała
młodzież z Narodowego Odrodzenia Polski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz