13 maja 2009

Różaniec naszym orężem!


Na zaproszenie Organizacji Monarchistów Polskich gościł w Lublinie ks. Karol Stehlin FSSPX, który w Sali Konferencyjnej hotelu Mercure wygłosił ciekawy odczyt na temat Różańca Świętego. Przełożony Bractwa krótko podsumował historię różańca, wskazał na fakty, które pokazują jak modlitwa działała w historii Kościoła oraz rolę Różańca Św. w obecnych czasach kryzysu Wiary.

W trakcie wykładu mówca podkreślił, że modlitwa różańcowa jest niezwykle skuteczna, bowiem okazała się wspaniałą bronią przeciw błędom herezji. Po włączeniu jej do praktyki kaznodziejskiej św. Dominik zaczął odnosić wielkie sukcesy w walce z herezją. On i jego towarzysze wędrowali od miejscowości do miejscowości ucząc podstawowych prawd wiary katolickiej prostując błędy, a także wzywając katarów i innych heretyków
do porzucenia nauki herezji. Istota różańca Dominika polegała na tym, że po każdej części kazania ludzie modlili się i wspólnie rozważali usłyszane treści. Modlitwa okazała się konieczną pomocą dla łaski Bożej do przyjęcia głoszonej Prawdy.

Ks. Stehlin zaznaczył, że różaniec to nie tylko skuteczny oręż w walce z błędami, ale również wielka obrona przeciw wrogom wiary. Kiedy w XVI wieku Europa stanęła przed niebezpieczeństwem podboju muzułmańskiego Papież Pius V wezwał wszystkich katolików do modlitwy różańcowej. 7 października 1571 w okolicach Lepanto spotkały się ze sobą flota turecka i chrześcijańska. Bitwa skończyła się wielkim zwycięstwem katolików - zatrzymała inwazję tureckich muzułmanów na Europę, a na pamiątkę te-
go zwycięstwa Papież ustanowił 7 października świętem MB Różańcowej. Podobnej obrony doznała Portugalia, która przejęta orędziem z Fatimy była jedynym krajem Europy, który nie doznał cierpień II wojny światowej. - Różaniec stał się wielkim orężem danym nam od Boga przez Maryję, abyśmy w tych najtrudniejszych czasach świata potrafili pokonać wszelkie wrogie napaści - podkreślił mówca.

Kończąc wykład prelegent stwierdził, że każda modlitwa wymaga, aby modlić się nie tylko o rzeczy dobre, tzn. o to co prowadzi nas do Boga, ale także by trwać przed Nim
z ufnością, wiarą i pokorą. Specyfiką różańca jest odmawianie i rozmyślanie tj. równoczesne połączenie modlitwy ustnej z rozważaniem Ewangelii. Papież Leon XIII uczył, że bez poznania tajemnic nie ma różańca. Jest to najlepsza odpowiedź na pytanie, które pojawiło się na początku wykładu. Analizowanie wydarzeń zawartych w tajemnicach różańcowych prowadzi do pogłębienia znajomości wiary. Jeśli Matka Boża przy każdej okazji prosi nas o różaniec to prosi nas właśnie o poznanie tajemnic wiary i o życie tymi tajemnicami. Modląc się na różańcu należy próbować wyobrażać je sobie, ale także zastanawiać się co, dlaczego i po co Bóg stworzył. Co uczyniły osoby o których mowa w tajemnicach, co mogły przeżywać, czy ja tak samo postępuję, jak zachowuję się w podobnych sytuacjach, przyrównywać się do Jezusa, Maryi i innych. Rozważaniom może towarzyszyć poruszenie uczuciowe, a jeśli trzeba wyra-
żajmy nasze prośby, żałujmy i przepraszajmy.

Wygłoszony referat spotkał się z dobrym przyjęciem, choć należało oczekiwać bar-
dziej licznego udziału mieszkańców Lublina. Po wykładzie nastąpiła dyskusja, podczas której rozwinięto niektóre elementy poruszone w wystąpieniu. Sympozjum zakończył
p. Michał Krupa z OMP wyrażając nadzieję, że omówione zagadnienia zostaną rozwinięte w dalszej, już osobistej refleksji wszystkich uczestników wykładu.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

Ps. Dokonano zapisu cyfrowego spotkania w formacie mp3.
Dostępny jest on na stronie lubelskiego Oddziału Organizacji
Monarchistów Polskich - www.omp.lublin.pl

__________

Fotoreprtaż:


Foto 01:
Spotkanie w Hotelu Mercure Unia Lublin.
Na zdjęciu - ks. Karol Stehlin przełożony
Bractwa Św. Piusa X w PolsceFoto 02:
Po prelekcji można było nabyć
interesującą literaturę religijną
wyd. "Te Deum"...Foto 03:
... oraz miesięcznik "Zawsze wierni" -
przedstawiający tradycyjną naukę Kościoła
na temat wiary i moralnościFoto 04:
Zgromadzeni na sali z zainteresowaniem
wysłuchali ciekawego wykładuFoto 05:
W całym mieście przeprowadzono
akcje plakatową informującą o spotkaniu

1 komentarz:

  1. http://www.czytelnia.jezus.pl/ostrzezenia/kult_krolowej_niebios.html

    OdpowiedzUsuń