3 maja 2009

Obchody 3 Maja

Przemówienia, salwa honorowa i apel pamięci oręża polskiego - tak wyglądały w Lublinie niedzielne obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczy-
stości zaczęły się od Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej sprawowanej w intencji Ojczyzny. Potem uczestnicy uroczystości udali się na plac Litewski, gdzie nastąpiły odczyty, apel poległych a później złożenie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Jak co roku również narodowcy z okazji Święta Matki Bożej Królowej Polski oddali hołd wszystkim poległym walczącym o wolność naszej Ojczyzny. Z ramienia Ligi Obrony Suwerenności wieniec złożył pełnomocnik organizacji kol. Piotr Sławi-
ński, a w imieniu Redakcji "Biuletynu" - Kol. Grzegorz Wysok i Adam Leks.

Obchody rocznicy odbyły się z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Swoje ko-
mpanie honorowe wystawiło pięć służb mundurowych: III Brygada im. R. Traugutta, Straż Graniczna, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna. W tym samym czasie lubelscy działacze Unii Polityki Realnej rozpoczęli kampanię do Parlamentu Europejskiego.
W trakcie manifestacji z dużym powodzeniem kolportowany był nasz "Biuletyn". Ro-
zdano kilkaset ulotek propagujących idee narodowe oraz oświadczenie p. Ryszarda Milewskiego w sprawie łamania art. Konstytucji RP. Z pełnym tekstem tego dokume-
ntu można zapoznać się na stronie -

- kliknij!

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Złożenie wiązanki pod pomnikiem KonstytucjiFoto 02:
Zaprezentowano co ciekawsze grafiki Gacparskiego
Na zdjęciu - Kol. Adam Leks rozdający "Biuletyn"Foto 03:
"O mądrość i odnowę moralną narodu!"
Grzegorz Wysok w rozmowie z p. Józefem KamoląFoto 04:
Pamiątkowe zdjęcie...Foto 05:
Zgromadzeni na Placu z zainteresowaniem
oglądają zaprezentowaną galerię Arka GacparskiegoFoto 06:
Słowa Adama Mickiewicza:
"Bo własne tylko upodlenie ducha
nagina wolnych szyje do łańcucha..."
Obok kilku funkcjonariuszy mozolnie spisywało
na kartkach treści zawarte na transparentachFoto 07:
Jedna z uczestniczek obchodów,
w trakcie pikiety na lubelskim deptaku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz