25 lutego 2009

50-ta rocznica śmierci Konecznego


10 lutego minęła 60 rocznica śmierci wybitnego polskiego uczonego prof. Feliksa Konecznego - historyka, twórcy nauki porównawczej o cywilizacjach, której wkład w rozwój naszej wiedzy o otaczającym świecie nie waham się porównać do odkryć Kopernika.

Cóż z tego, jeżeli w Polsce (a przynajmniej w tej oficjalnej) Jego dorobek naukowy jest może nie tyle nie znany, co celowo przemilczany i skazywany na niebyt. W tym przypadku w pełni potwierdzają się słowa maksymy, że "cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie" zwłaszcza, że furorę czytelniczą wzbudzał u nas do niedawna amerykański uczony (zmarły 24.12.2008) Samuel Huttington, którego prace są jednak tylko bladym cieniem myśli wielkiego Polaka. To samo można powiedzieć o pracach Anglika Arnolda Toynbiego.

Kłopoty prof. Konecznego z cenzurą rozpoczęły się już pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku, gdy po zamachu majowym Piłsudskiego rządząca sitwa rozpoczęła rozprawę ze swoimi oponentami. Feliks Koneczny został za krytykę reżimu sanacyjnego( którego metody uznawał za przejaw cywilizacji turańskiej) usunięty z uczelni (Uniwersytet Wileński) i zmuszony do przejścia w pełni sił twórczych na przymusową emeryturę. Okres ten wykorzystał jednak twórczo dla systematyzacji swoich wcześniejszych dociekań. Owocem były takie prace jak: "O wielości cywilizacji", "Rozwój moralności", "Cywilizacja bizantyńska", "Cywilizacja żydowska", "Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej", "Prawa dziejowe", "O ład w historii".

Na kartach tych książek zarysował swoją koncepcję widzenia świata jako areny walki cywilizacyjnej, sformułował pojecie cywilizacji jako metody życia zbiorowego, opracował słynną zasadę quinkunxa cywilizacji i tzw. "prawa dziejowe". Nie miejsce tutaj na dokładne opisywanie dorobku naszego uczonego (większości czytelników "Biuletynu" jak mniemam dobrze znanego) pragnę w tym artykule skoncentrować się na przedstawieniu recepcji myśli Konecznego i przypomnieniu zasług tych osób i środowisk dzięki którym dorobek naukowy F. Konecznego nie poszedł w zapomnienie mimo totalnej wrogości ze strony komunistów, masonów i wszystkich wrogów cywilizacji łacińskiej.

W pierwszej kolejności należy wymienić osobę śp. Jędrzeja Giertycha , dzieki któremu wielki dorobek polskiego uczonego nie przepadł. Giertych przebywając nielegalnie w powojennej Polsce spotkał się z Konecznym i wywiózł pokaźną część Jego dzieł znajdujących się jeszcze w rękopisach. Jednocześnie zobowiązał się, że w sprzyjających warunkach wyda je i udostępni czytelnikom. Z danego sędziwemu Profesorowi słowa wywiązał się i mimo licznych trudności w Londynie ukazywały się drukiem książki Konecznego, a najważniejsza "O wielości cywilizacji" została nawet przetłumaczona na angielski.

Dzięki J. Giertychowi w latach 70-tych prace Konecznego trafiały do kraju i choć bardzo trudno dostępne znajdowały czytelników. Do szerszego rozprzestrzenienia się myśli naszego uczonego przyczyniła się tu działalność Polskiego Komitetu Obrony Życia Rodziny i Narodu - ugrupowania opozycyjnego założonego przez mec. Mariana Barańskiego. Na łamach wychodzącej poza cenzurą "Samoobrony Polskiej" prezentowano streszczenia dzieł. Feliksa Konecznego. To dzięki tym wydawnictwom i ja zapoznałem się z Jego dorobkiem.

Lata 80-te przyniosły dalsze zainteresowanie pracami polskiego historiozofa. Drukowane w podziemiu reprinty wydawnictw londyńskich docierać zaczęły do rąk naukowców i studentów. Na początku lat 90-tych ojciec prof. Mieczysław Krąpiec zaczął na KUL-u wygłaszać wykłady monograficzne o teorii cywilizacji według założeń Konecznego, a jawne już wydawnictwo "Antyk" Marcina Dybowskiego rozpoczęło druk Jego wszystkich dzieł. Powstawać zaczęły prace naukowe (magisterskie i doktorskie). W ten sposób dorobek profesora ocalał i znalazł głównie wśród narodowców duże uznanie. Myślę, że i nasi wrogowie pilnie studiują dzieła Konecznego chociażby po to, aby metodycznie rozpracowywać nasz sposób myślenia i niszczyć resztki tak przez nich znienawidzonej cywilizacji łacińskiej.

Nasze środowisko zamierza w najbliższym czasie zorganizować w Lublinie otwartą sesję naukową poświęconą Konecznemu. Udział zapowiedziało już kilku naukowców, m.in. prof. Ryszard Polak, autor książki "Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego" i innych. Bardzo zależy nam na udziale w sesji prof. Macieja Giertycha, również jak Ojciec doskonałego znawcy problemu. Swój udział zapowiedział też znany rzeźbiarz polski p. Bartłomiej Kurzeja - twórca i wykonawca rzeźby-pomnika Wielkiego Uczonego.
O terminie sesji powiadomimy czytelników "Biuletynu".

Grzegorz Piotr Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz