26 lutego 2009

Referendum


Komitet Referendalny zawiązany na początku lutego ma zamiar zebrać 500 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum, które ma regulować sposób przyjmowania każdego kolejnego traktatu unijnego.
W referendum Polacy opowiedzą się za tym, czy chcą aby każda zmiana polskiej Konstytucji w związku z unijnym traktatem musiała być poprzedzona ogólnonarodowym referendum. Podobne prawo obowiązuje obecnie w Irlandii, dzięki temu odbyło się tam referendum w którym Irlandczycy odrzucili przyjęcie Traktatu Lizbońskiego.

Na internetowej stronie Komitetu Referendalnego można pobrać kartę do zbierania podpisów a także dowiedzieć się więcej na temat samego referendum i aktualności związanych z działalnością Komitetu - www.referendumdlapolski.pl

Treść formularza:
Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy zmiany trybu akceptacji traktatów zmieniających Traktat dotyczący przystąpienia m.in. Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r., zawierającemu następującą propozycję pytania w tej sprawie:

"Czy jesteś za taką zmianą przepisów polskiego prawa, aby konieczne było przeprowadzenie w Polsce referendum przed każdą zmianą Traktatu dotyczącego przystąpienia m.in. Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2004, Nr 90, poz. 864)?".

Równocześnie na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 57, poz. 507, z późn. zm.) oświadczamy, iż wskazujemy p. Daniela Pawłowca na naszego pełnomocnika w tej sprawie.

Lp. ...
Imię (imiona) i nazwisko ...
Adres zamieszkania ...
Numer indentyfikacyjny PESEL ...
Własnoręczny podpis ...

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Libertas
Al. Ujazdowskie 22/3
00-478 Warszawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz