28 lutego 2009

Obradował Zarząd LPR


W czwartek, 26 lutego 2009 r. odbyło się w Lublinie posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Ligi Polskich Rodzin.

Zebranie zwołał prezes oddziału lubelskiego Grzegorz Wysok, zaś obradom przewodniczył członek Rady Politycznej LPR, p. dr Maria Sendecka. Głównym tematem obrad było omówienie bieżącej sytuacji w stronnictwie oraz wytyczenie zadań dla ogniw terenowych LPR w celu zaktywizowania i uporządkowania ich działań bieżących. Uczestniczący w spotkaniu szefowie struktur powiatowych zgłaszali kolejno propozycje co do dalszej działalności partii w województwie. Następnie Kol. Wysok streścił aktualną sytuację w Lidze, a p. Maria Sendecka zwróciła uwagę na konieczność umacniania struktur terenowych i prowadzenia codziennej działalności mającej na celu obronę ważnych spraw polskich.

W dalszej części zebrania omówiono bieżącą sytuację w kraju, zwracając szczególną uwagę na gwałtowne zmiany na polskiej scenie politycznej. Omówiono również przebieg rozmów z bliskimi ideowo organizacjami politycznymi. Liga chce być nadal stronnictwem otwartym na inne środowiska narodowe, a jedynym warunkiem współpracy będzie zgodność programowa partnerów i ich gotowość do obrony interesu narodowego. Kol. Grzegorz Wysok wspomniał o potrzebie wspólnego działania z tymi ludźmi i środowiskami, które utożsamiają się z programem LPR dla umacniania pozycji silnej Polski i suwerenności narodowej. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność prowadzenia efektywnej polityki informacyjnej o działaniach partii, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy media przemilczają bądź przekłamują informacje dotyczące LPR.

Pod koniec spotkania Zarząd (1) omówił najważniejsze wydarzenia ostatnich tygodni w kraju i na świecie. Przyjęto szereg stanowisk politycznych w najważniejszych obecnie dla Polski sprawach. Na spotkaniu można było pobrać karty do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum, które ma regulować sposób przyjmowania każdego kolejnego traktatu unijnego. Rozdano kilkanaście egzemplarzy nowego numeru "Biuletynu".

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

(1) Funkcję prezesa oddziału lubelskiego pełni red. Grzegorz Wysok. Jego zastępcą jest Kol. Adam Leks, w Zarządzie zasiadają też: p. Ryszard Milewski, dr Anna Łobaczewska, Czesław Kloc, mec. Elżbieta Zimecka i Mieczysław Waręcki.

Fotoreportaż:Foto: 01


Foto: 02


Foto: 03


Foto: 04


Foto: 05


Foto: 06

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz