18 czerwca 2009

Lider RP Oi w Lublinie


Foto:
Adam Czeczetkowicz

W czwartek, 4 czerwca, na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się pikieta podsu-
mowująca kampanię wyborczą LPR do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa oraz kandydatka LPR z listy Komitetu Wyborczego "Libertas" - p. dr Maria Sendecka.

W ramach kampanii wyborczej, obok cyklu przemówień odbył się koncert zespołu
RP Oi, który zaskoczył wszystkich improwizowanymi partiami muzycznymi coverów Ho-
noru i Konkwisty. Występ naszych białostockich Kolegów poprzedził kolportaż wybor-
czych ulotek Ligi Polskich Rodzin oraz naszego pisma. Pikietę pilnie obserwowali
i filmowali pracownicy ABW.

Otrzymaliśmy obszerne oświadczenie Kol. Adama Czeczetkowicza (RP Oi/PPN) dotyczące niedopuszczalnych cywilizacyjnie i pozaprawnych działań policji wymierzonych przeciwko jego środowisku. Redakcja "Biuletynu" choć krytycznie oce-
nia osobę i działania szefa PPN p. Leszka Bubla, wyraża sprzeciw wobec szykan policyjnych stosowanych w stosunku do działaczy nacjonalistycznych i członków
PPN, solidaryzuje się z nimi i zgłasza gotowość pomocy ich ofiarom.

Ze smutkiem przyjęliśmy relacje mediów, które w sposób zakłamany przedstawiły
naszą obecność na centralnym placu Lublina. Okazją do tego stał się fakt, że nasz wyborczy wiec odbywał się przy okazji oficjalnych obchodów 4 czerwca 1989 r. Informowanie społeczeństwa o tym, jakoby próbowaliśmy zakłócić te uroczysto-
ści są nieprawdziwe i krzywdzące dobre imię naszej organizacji.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Videoreportaż:


Video 1:
Koncert Adama Czeczet-
kowicza dla Marii Sendeckiej
- początek

Video 2:
Adam Czeczetkowicz
zdobywa Lublin dla Marii
Sendeckiej

Video 3:
Prowokacja antyczeczetko-
wiczowska w Lublinie

Powyższy film można
również obejrzeć w Telewizji Narodowej - http://www.youtube.com/user/eugeniuszsendecki

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz