28 czerwca 2009

Pikieta LOS w Lublinie

W dniu 18 czerwca 2009 r. działacze Ligi Obrony Suwerenności zorganizowali
pikietę protestacyjną w Lublinie. Imprezę rozpoczęto o godz. 12.00 złożeniem przez delegację Ruchu w sekretariacie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spoko-
jnej 4 oświadczenia LOS w sprawie kryzysu gospodarczego w Polsce. Manifestacja przy obelisku wolnego słowa była kolejną taką inicjatywą LOS na terenie kraju - mówił wiceprzewodniczący partii Andrzej Pawłowicz.

- Chcemy zaprotestować przeciwko polityce rządu, przeciwko poczynaniom, które prowadzą nasz kraj do totalnej zapaści, do pozbawienia nas jakichkolwiek podstaw produkcji, samodzielnego funkcjonowania, przeciwko polityce prowadzącej do totalnego uzależnienia od dyktatu Unii Europejskiej. Podczas spotkania odczytano oświadczenie, które zostało złożone u wojewody.

W imprezie wzięli udział m.in. przedstawiciel Ligi na Region Lubelski Kol. Piotr Sławiński oraz redakcja "Biuletynu" - w tym Grzegorz Wysok, który bezpłatnie kolportował nasze pismo. Ten ostatni w krótkim przemówieniu przedstawił zagrożenia płynące ze strony tzw. politycznej poprawności oraz zaapelował o konsolidacje wszystkich ludzi, którym droga jest wolność słowa i wyrażania poglądów.

Tadeusz Zieliński

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Przemawia członek Zarządu
Głównego LOS Andrzej PawłowiczFoto 02:
Kol. Pawłowicz oraz Piotr
Sławiński z lubelskiego LOSFoto 03:
Pikietę filmowała lokalna telewizjaFoto 04:
W manifestacji uczestniczyli
przedstawiciele lubelskich środowisk
prawicowo-narodowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz