29 czerwca 2009

Video dokument

Prezentuję archiwalny film, w którym polski historyk Grzegorz Wysok wypowiada
się o pomyśle nadania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktoratu honoris causa prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence.

Czy warto było nagradzać takim tytułem człowieka, który regularnie gloryfikuje szowinistycznych morderców z OUN-UPA? Ukraińska Powstańcza Armia w latach
1939-1945 na Kresach Wschodnich (obecnie zachodnia Ukraina) bestialsko wymordowała ok. 200 tysięcy Polaków.

Tadeusz Zieliński

__________

Video 1:

Lublin, 26 IV 2009

Czy KUL aby dobrze robi ofiarowując
doktorat honoris causa dla Wiktora Juszczenki?

Powyższy film można
również obejrzeć w Telewizji Narodowej - http://www.youtube.com/user/eugeniuszsendecki

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz