5 czerwca 2009

Spotkanie przedwyborcze


W niedzielę, 31 maja, na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca kampanię wyborczą LPR do Parlamentu Europejskiego. W spotka-
niu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa oraz kandydatka LPR z listy Komitetu Wyborczego "Libertas" - p. dr Maria Sendecka.

W trakcie konferencji przedstawiono dane liczbowe kampanii Stronnictwa. Kandy-
datka do PE zaapelowała, aby nie zrezygnować z obowiązku udania się na wybory
i zagłosowania. Według niej jest to obywatelska powinność, która świadczy o głę-
bokim poczuciu patriotyzmu. Libertas to dziś najpoważniejsza siła polityczna, która udowodniła, że potrafi zjednoczyć liczne środowiska w imię interesów Polski i odbudowania cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. Łączy je sprzeciw wobec eurokonstytucji oraz obrona wartości fundamentalnych: tradycji i rodziny.

Uczestnicy pikiety podzielili się swoimi refleksjami ze spotkań wyborczych. Jak zauważył Grzegorz Wysok, hasła i programy głoszone przez polityczną konkurencję
w ogóle nie mają pokrycia z rzeczywistością naszego regionu. Górnolotne tezy,
jakimi zapełniono wyborcze ulotki nijak się mają do problemów mieszkańców woj. lubelskiego, których głowy zaprzątają tak podstawowe kwestie, jak brak pracy i perspektyw na lepsze życie. Według niego to LPR nawiązała najlepszy kontakt z tutejszą społecznością, bo swoją działalność nie opiera wyłącznie na medialnej kampanii, ale stara się również dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców Lubelszczyzny.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Wystąpienie p. dr Marii SendeckiejFoto 02:
Red. Grzegorz Wysok
i twórca Telewizji NarodowejFoto 03:
Podczas spotkania rozdawano
"Biuletyn" oraz ulotki zachęcające do
głosowania na listę LPRFoto 04:
Przemawia dr Eugeniusz SendeckiFoto 05:
Popiersia Romana Dmowskiego
autorstwa warszawskiego rzeźbiarza
Bartłomieja Kurzei

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz