3 kwietnia 2010

W obronie życia nienarodzonych

24 III 2010 r.

Szanowni Państwo!
Czytelnicy naszego "Biuletynu"!

25 marca każdego roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego katolicki świat przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym szczególnym dniu, który poświęcamy duchowej adopcji dzieci poczętych proponuję aktywnie zamanifestować swoje poglądy w sprawie ochrony nienarodzonych. Ruch Duchowej Adopcji zrodził się po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty oraz zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. Z ramienia Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostali wybrani ludzie, którzy są przeciwni prawnej ochronie życia poczętego. W związku z powyższym wystosowaliśmy protest do Premiera Donalda Tuska o następującej treści: "Wzywamy Pana do pilnego odwołania rekomendacji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla Panów Leszka Garlickiego, Marka A. Nowickiego oraz Romana Wieruszewskiego. Reprezentują oni poglądy całkowicie sprzeczne z rozumieniem praw zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności". Jeżeli zgadzacie się Państwo z powyższym apelem oraz chcecie, żeby w ETPC zasiadali ludzie popierający ochronę życia a nie jego przeciwnicy, bardzo prosimy go podpisać i przekazać informację swoim znajomym.

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz