6 kwietnia 2010

Michalkiewicz w Kutnie

27 II 2010 roku w restauracji Hotelu "Rondo" przy ul. Sienkiewicza 3 w Kutnie gościł znany publicysta Stanisław Michalkiewicz. Podczas spotkania wygłosił prelekcję pt. "Czy suwerenność jest nam potrzebna?" oraz odpowiadał na pytania słuchaczy. W swoim wystąpieniu wskazał na szereg szkodliwych patologii występujących w nowym tworze politycznym jakim jest Wspólnota Europejska. Te zjawiska prelegent rozpatrzył na poziomie obyczajowym, ekonomicznym i politycznym.

Zdaniem redaktora Michalkiewicza w sferze obyczajowej Unia realizuje poglądy komunistycznych myślicieli, szczególnie zaś włoskiego filozofa Antonio Gramsci'ego. Koncepcje te promujące tzw. ideologię "praw człowieka" zmierzają do całkowitej destrukcji systemu wartości cywilizacji łacińskiej. W sferze ekonomicznej UE coraz bardziej krępuje prywatną inicjatywę poprzez drobiazgowe regulacje prawne oraz rozrost nomenklatury, w konsekwencji obciążając obywateli kolejnymi podatkami. W sferze politycznej rządy Niemiec oraz Francji, a w mniejszym stopniu także Włoch wykorzystują Unię jako skuteczne narzędzie budowania swojej pozycji w Europie. Niemcy - zdaniem prelegenta - są krajem pragmatycznym, prowadzącym konsekwentną i skuteczną politykę zagraniczną, której głównym celem jest obrona swoich interesów gospodarczych na świecie. Polska znalazła się również w bardzo niebezpiecznej sytuacji, wynikającej z nieuregulowanych kwestii własności na ziemiach zachodnich oraz ze względu na podnoszoną sprawę odszkodowań dla tzw. "wypędzonych". Niebezpieczeństwo jest duże, ponieważ brakuje jakiejkolwiek strategii w razie rozpadu UE lub też na wypadek konieczności wystąpienia ze struktur unijnych. Wykład red. Michalkiewicza spotkał się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, którzy starali sie czynnie podejmować nurtujące ich tematy. Po prelekcji można było nabyć literaturę narodową, katolicką i prospołeczną. Forma zaangażowania osób w niej uczestniczących daje potwierdzenie słuszności obranej drogi przez organizatorów spotkania.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:

Foto 01:
W całym mieście rozlepiono
kilkadziesiąt plakatów informujących
o spotkaniu


Foto 03:
Prowadzący prelekcję -
p. Jerzy Ceranowski oraz redaktor
Stanisław Michalkiewicz


Foto 02:
Dzięki uprzejmości
właściciela jedną noc spędziliśmy
w miejscowym hotelu


Foto 04:
Spotkanie ze Stanisławem
Michalkiewiczem trwało ponad
trzy godziny


Foto 05:
Gość wieczoru podpisuje
swoje publikacje

2 komentarze:

  1. Czy są może nagrania z tego spotkania?

    OdpowiedzUsuń
  2. Tak, pełny zapis z wykładu p. redaktora Stanisława Michalkiewicza zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

    OdpowiedzUsuń