21 marca 2009

Ogłoszenie


Redakcja "Biuletynu" informuje, że nie przyjmuje obowiązku publikowania
prywatnych świadczeń, listów otwartych, odezw do Narodu, apeli do Polek i Polaków, wezwań do wszystkich patriotów, wyjaśnień, programów, ulotek itp. tekstów poza tymi, które odpowiadają naszym zamówieniom i naszej własnej linii ideowo-programowej. W ostatnich tygodniach jesteśmy zasypywani rosnącą liczbą podobnych propozycji oraz pretensjami, że nie zostały one opublikowane na blogu w trybie i terminie przewidzianym przez ich nadawców.

Z upoważnienia redaktora naczelnego pisma Grzegorza Wysoka pragnę wszystkich poinformować, że "Biuletyn" powstał w celu uprawiania ściśle określonej linii politycznej i rozwija się w pełnej z nią zgodności, stanowiąc zaproszenie dla tych, którzy się z nią zgadzają lub chcą korzystać z przekazywanych przez nas informacji.
Nie jest jednak otwartym forum dla wszystkich, którzy zechcieliby się wypowiedzieć na dowolny temat i w dowolnej objętości, choćby towarzyszyła temu nawet najbardziej patriotyczna retoryka. Chętnie zaś współpracujemy z tymi autorami, którzy mają do zaoferowania unikalne i wiarygodne informacje a zwłaszcza takie, które odpowiadają ustalonej strukturze tematycznej pisma, ale niechętnie z tymi, którzy chcieliby publikować tylko ogólnie słuszne deklaracje.

Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca, a w zakwalifikowanych do publikacji zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.
Tego wymagają od nas twarde realia życia.

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz