12 marca 2009

Postanowienie

Prokuratura Rejonowa
Lublin-Północ
w Lublinie
ul. Okopowa 2 A

Sygn. akt 1 Ds. 2446/08/S


Dnia 26 lutego 2009 r.

POSTANOWIENIE
w przedmiocie uwzględnienia zażalenia

Agnieszka Pakuła - prokurator
Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie
po zapoznaniu się z treścią zażalenia złożonego w terminie przez podejrzanego Grzegorza Wysoka na zarządzenie Prokuratora Rejonowego Lublin-Północ w Lublinie o odmowie przyjęcia zażalenia z dnia 2 lutego 2009 r.

Działając na zasadzie art. 463 par. 1 kpk w zw. z art. 465 par. 1 kpk

postanowił
zażalenie podejrzanego uwzględnić

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 2 lutego 2009 r. Prokurator Rejonowy Lublin-Północ w Lublinie odmówił przyjęcia zażalenia podejrzanego Grzegorza Wysoka na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosków dowodowych z dnia 16 stycznia 2009 r. wydane w sprawie 1 ds. 2446/08/S.

Na powyższe orzeczenie zażalenie wniósł podejrzany podnosząc, że przesłuchanie zawnioskowanych świadków w osobach Stanisława Michalkiewicza, Piotra Zychowicza, Eugeniusza Sendeckiego i Józefa Kawy ma znaczenie dla merytorycznej decyzji w niniejszej sprawie, na ustalenie prawdy.

Zażalenie Grzegorza Wysoka na uwzględnienie zasługuje.

Wskazał w nim bowiem okoliczności, które mogą mieć wpływ na bieg postępowania, szczegółowo umotywował konieczność przesłuchania wskazanych świadków.

Prokurator Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ w Lublinie
/podpis/
Agnieszka Pakuła

Zarządzenie:
Stosownie do art. 100 par. 2 kpk o treści postanowienia powiadomić podejrzanego Grzegorza Wysoka - k. 200

Prokurator Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ w Lublinie
/podpis/
Agnieszka Pakuła

ap/bs

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz