20 marca 2009

Video dokument

Zamieszczam nakręcony w Lublinie film, w którym dr Eugeniusz Sendecki
dzieli się swoimi kontrowersyjnymi przemyśleniami na temat prowokowania
Polaków przez tajne służby do zachowań antyżydowskich.


Video 1:
Dawajcie kontrwywiad!
Niech minister Klich uruchomi kontrwywiad!

Powyższy film można
również obejrzeć w Telewizji Narodowej - http://www.youtube.com/user/eugeniuszsendecki

Grzegorz Piotr Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz