21 listopada 2009

Józef Stalin - architekt II WŚ

Józef Stalin - architekt
II Wojny Światowej

28 października 2009 r. w sali GG-208 Gmachu Głównego KUL odbyło się spotkanie pt. "Józef Stalin - architekt II Wojny Światowej", którego organizatorem był Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum". Wykład prowadził dr Marcin Paluch - specjalista w dziedzinie historii wojskowości XX wieku, a otwarcia dokonał członek Kolegium IPN prof. dr hab. Mieczysław Ryba, który w krótkiej mowie wstępnej wskazał na potrzebę pielęgnowania prawdy oraz ważną rolę dyskusji akademickiej w poznawaniu historii II wojny światowej. Bezpłatnie rozdano 70 egzemplarzy "Biuletynu Narodowego pod redakcją Grzegorza Wysoka".

Głównym punktem dyskusji była prelekcja reportażu filmowego pod tytułem "Defilada zwycięzców", zmuszającego widza do nowego spojrzenia na zasadnicze zagadnienia z historii II Wojny Światowej. Zaprezentowane źródła nie tylko stawiają przyczyny wybuchu wojny w nowym świetle zapoczątkowując tym samym nowy rozdział historycznej rozprawy z przeszłością, ale również pobudzały swoją wymową do refleksji nad wymiarem i zgrozą katastrofy, do której doprowadziła wzgardzająca ludźmi komunistyczna ideologia. Film ukazał okoliczności dojścia do paktu Hitler-Stalin, synchronicznie prowadzone przygotowania wojenne Niemiec i Związku Radzieckiego oraz zaprezentował sowieckie plany napadu na wojska przeciwnika, które rozpracowane zostały przez generałów Stalina, ale których przywództwo Armii Czerwonej nie zdołało wystarczająco szybko zrealizować. Szczególnie zaskakuje fakt, że Hitler wzniecając 22 czerwca 1941 r. niemiecko-sowiecką wojnę wyprzedził tylko o dwa tygodnie planowany strategiczny napad Stalina na Niemcy.

Historycy długo nie podejmowali badań nad ogółem zagadnień związanych z rywaliza-
cją i współpracą Hitlera ze Stalinem obawiając się, że wskazanie na współdziałanie Stalina mogłoby urelatywnić winę Hitlera za wywołanie wojny, co utrudniłoby pedagogiczne starania o podtrzymywanie świadomości niemieckiej winy i mogłoby wpłynąć na osłabienie prowadzonej polityki pokojowej w Europie. Całe szczęście od czasu rozpadu państwa radzieckiego zaczęły pojawiać się prace historyczne i filmy, które wyjaśniły spory o zamiarach Stalina, przy czym głosy wcześniejszych krytyków ucichły wraz z przedstawieniem wiarygodnych dowodów tego, że to obaj dyktatorzy kierowali się podbojowymi planami.Foto 01:
Inforpatria.pl -
Spotkanie dyskusyjne
prowadził prof. Mieczysław Ryba
(z prawej) oraz dr Marcin Paluch - sekretarz
lubelskiego KiK

Po pokazie filmowym uczestnicy żywo dyskutowali z gośćmi spotkania. Okazuje się, że zasadniczym dowodem agresywnych planów Stalina jest jego tajne przemówienie, wygłoszone na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR na Kremlu 19 sierpnia 1939 r. Uzasadniając korzyści podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow Stalin mówił, że dla ZSRR każdy rezultat wojny będzie korzystny. W przypadku klęski Hitlera dojdzie do sowietyzacji Niemiec, zaś gdyby Hitler odniósł zwycięstwo - wówczas pod kierunkiem miejscowych komunistów organizowano by "walkę narodowo-wyzwoleńczą". Przemówie-
nie Stalina dowodzi, że nie chodziło mu tylko o ponowne odebranie terenów ukraińsko-białoruskich zdobytych przez Polskę w wojnie 1920 roku. W planach Rosji Sowieckiej pakt z Hitlerem posiadał również funkcje taktycznego kroku dyplomatycznego w celu uwikłania Niemiec i mocarstw zachodnich w wojnę, zaś głównym konceptem była komunizacja kontynentalnej Europy i uzależnienie jej od Moskwy.

Należy wypowiedzieć kierownictwu Klubu "Vade Mecum" słowa uznania za ich wkład w zorganizowanie prezentacji oraz ukazanie nieznanych do tej pory materiałów szerszej publiczności. Lekcja historii wyniesiona z wykładu nakazuje zaprzestania dalszego traktowania wojny niemiecko-radzieckiej jako konflikt zbrojny, u którego podłoża leżał umotywowany ideologicznie atak Hitlera na pokojowo nastawiony Związek Radziecki. W imieniu trwałego pojednania narodów po strasznych doświadczeniach wojny należy w przyszłych analizach historycznych opierać się wyłącznie o udokumentowane fakty i wyciągać z nich prawidłowe wnioski. Tylko rzeczowa i pozbawiona uprzedzeń analiza historii umożliwi zrozumienie biegu wydarzeń i ugruntuje rzeczywiste porozumienie między narodami.

Tadeusz ZielińskiFoto 02:
Na prezentację filmową
przybyło ponad 100 osób, co mile
zaskoczyło organizatorów
spotkania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz