1 listopada 2009

Uchwały KZM

Zamieszczamy oświadczenie Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego w sprawie przyjęcia Traktatu Lizbońskiego. Jest to kolejna organizacja, która wyraziła swoje oburzenie wobec zdrady państwa przez sprawującego urząd Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego.

Grzegorz Wysok
red. nacz. "Biuletynu"
Uchwały KZM
w sprawie przyjęcia Traktatu Lizbońskiego
przez organy władzy RP

Uchwała 1 KZM z 24 X 2009 r.

Z oburzeniem obserwujemy proceder przyjmowania Traktatu Lizbońskiego. Stwierdzamy, że działania podjęte przez najwyższe władze RP, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyczerpują znamiona zdrady Narodu Polskiego. Wzywamy polskie elity do obrony wolności politycznej, kulturalnej i ekonomicznej Narodu Polskiego i zawierzenie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.

Uchwała 2 KZM z 24 X 2009 r.

Konwent KZM wzywa wszystkich polityków polskiej prawicy do wyłonienia jednego silnego kandydata w zbliżających się wyborach prezydenckich. W szczególności zwracamy uwagę, iż kandydatem takim nie może być Lech Kaczyński. Całokształt jego prezydentury oceniamy negatywnie. W szczególności zastrzeżenia budzi ratyfikacja przez obecnego prezydenta Traktatu Lizbońskiego. W sytuacji, gdy po zmianie uwarunkowań politycznych, spowodowanej wydaniem wyroku przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny odnośnie zgodności Traktatu z konstytucją Niemiec obowiązkiem moralnym i politycznym Prezydenta RP była odmowa ratyfikacji Traktatu, przynajmniej do czasu uchwalenia odpowiednich ustaw gwarancyjnych, tak jak stało się to u naszego zachodniego sąsiada.

Uchwała 3 KZM z 24 X 2009 r.

Vaclav Klaus pozostał ostatnią nadzieją Europy na zatrzymanie wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego. Boga w Trójcy Świętej Jedynego błagamy, by dał siłę przywódcy narodu czeskiego dla oparcia się wszelkim naciskom, jakie będą w sposób formalny i nieformalny wywierane na niego w tej sprawie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz