18 listopada 2009

Poświęcenie krzyża

11 listopada 2009 r. w Lublinie został poświęcony krzyż pamięci ofiar OUN-UPA. Ceremonii dopełnił ks. Piotr Patyk z Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Świętej Rodziny. Tymczasem w lubelskim tygodniku "MM Moje Miasto" napis jaki widnieje na tabliczce "Pamięci Polaków pomordowanych przez szowinistów ukraińskich z UPA" określa się jako "kontrowersyjny" i "nacjonalistyczny". Brzozowy krzyż wzniesiony na polskiej ziemi ku czci rodaków ma jakoby dzielić i jątrzyć. Odpowiedzią na te bzdurne insynuacje winny być słowa p. Sławomira Krzyżanowskiego (video 2), który podczas uroczystości krótko odniósł się do tej kwestii.

Grzegorz Wysok

Tadeusz Zieliński
(zdjęcia)

FotoreportażFoto 01:
Ks. Piotr Patyk
z Parafii Pw. Świętej Rodziny
dokonał poświęcenia krzyża ku czci ofiar
UPA. Obok stoi członek Zarządu LPR
p. Mieczysław WaręckiFoto 02:
W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele środowisk
kresowych, redakcja "Biuletynu" oraz
wierni z lubelskich parafiiFoto 03:
Każdy z uczestników
bezpłatnie otrzymał ostatni
numer naszego pisma

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz