22 stycznia 2010

Dr Agnieszka Szołucha w KiK


Foto:
Wyk. Tadeusz Zieliński
Na zdjęciu - dr Agnieszka Szołucha
z lubelskiego UMCS

14 I 2010 r. w Klubie Inteligencji Katolickiej odbyło się spotkanie z p. dr Agnieszką Szołuchą z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematem wykładu były nieznane dzieje polskiej poetki i nowelistki okresu realizmu Marii Konopnickiej. KiK nie po raz pierwszy gości osoby, które swoim działaniem próbują ocalić od zapomnienia znanych wieszczów polskiej kultury.

2 VI 2009 r. pani Agnieszka wygłosiła prelekcję na temat ks. Stanisława Piotrowicza, charakteryzując go jako obrońcę praw języka polskiego na Wileńszczyźnie oraz człowieka, którego skrajnie odważny czyn spotkał się z ogromnym rozgłosem w Polsce i Europie, a w jakiejś mierze wpłynął także na zahamowanie prób rusyfikacyjnych na gruncie kościelnym. Swój referat prelegentka oparła na autorskiej pracy "Imperializm rosyjski w dobie postyczniowej - casus ks. Piotrowicza" wygłoszonej na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej" Lublin, 22-23 IV 2008 r. Po spotkaniu red. naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok bezpłatnie rozdał kilkanaście egzemplarzy swojego pisma.

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz