25 stycznia 2010

Reakcja na dekret Juszczenki

- Original Message -
To: mndystrybucja@o2.pl
Sent: Saturday, January 30, 2010 1:01 AM
Subject: wiadomości

Szanowni Państwo!

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko podpisał dekret o uznaniu OUN-UPA za stronę walczącą o niepodległość Ukrainy. Jest to kolejna decyzja głowy państwa ukraińskiego głęboko raniąca nasze uczucia. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska i rady.

Iwona Kopańska-Kokon

__________

Kolejna skandaliczna decyzja prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki tym razem o uznaniu za "bohaterów" zbrodniarzy z OUN-UPA nie może pozostać bez odpowiedzi. W tej sprawie zwraca się do mnie wiele osób. Dzwonią też dziennikarze, a nawet osoby z zagranicy. Pytanie jest takie, gdzie i w jakiej formie przeprowadzić protest? Chodzi o drugą połowę przyszłego tygodnia, czyli czwartek lub piątek przed niedzielą 7 stycznia 2010 roku. Poprzednie protesty przebiły się do mediów oraz świadomości społecznej, bo pomimo różnych podziałów w tej sprawie nastąpiła ogromna konsolidacja. Bardzo proszę o radę i propozycje.

Ks. Isakowicz-ZaleskiFoto:
Tadeusz Zieliński

Brama konsulatu
generalnego Ukrainy w Lublinie.
Transparent p. Zdzisława Koguciuka - przewodniczącego
Komitetu Upamiętniającego Męczeństwo
Mieszkańców wsi Jankowice


Dekret prezydenta Ukrainy № 75/2010:

W celu uczczenia walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań naukowych, wykazujących na płaszczyźnie państwowej wybitną rolę uczestników walki o niepodległość Ukrainy w dwudziestym wieku w celu ich uhonorowania, przywrócenia historycznej sprawiedliwości a także prawdziwej historii ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego w XX wieku postanawiam:

1. Uznać za uczestników walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku osoby biorące udział w politycznej, partyzanckiej, podziemnej oraz zbrojnej walce o niepodległość Ukrainy, w tym wchodzące w skład Ukraińskiej Centralnej Rady, Ukraińskiej Republiki Ludowej, Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Państwa Ukraińskiego (Hetmanatu), Ukraińskiej Wojskowej Organizacji, Organizacji Obrony Narodowej "Karpacka Sicz", Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, UPA, Ukraińskiej Głównej Wyzwoleńczej Rady a także innych formacji wojskowych, partii politycznych, organizacji oraz ruchów, które postawiły sobie za cel zdobycie przez Ukrainę państwowej niepodległości.

2. Gabinet Ministrów Ukrainy ma opracować wraz ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i z udziałem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz wnieść w odpowiednim czasie w celu rozpatrzenia przez Najwyższą Radę Ukrainy projekt Ustawy Ukrainy "O statusie prawnym uczestników walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku".

3. Ministerstwo Edukacji oraz Nauki Ukrainy, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma opracować z udziałem Narodowej Akademii Nauk dla wszystkich szkół metodyczne, edukacyjne i inne materiały na temat walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku.

4. Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krym, obwody, Kijowski i Sewastopolski, miejskie i państwowe administracje mają podjąć działania w odpowiednim czasie w celu godnego uczczenia walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku, w tym mają intensyfikować patriotyczne wychowanie młodzieży, nadawać w miejscowościach nazwy ulic, placów , bulwarów, parków i ogrodów, szkół i instytucji kulturalnych na cześć wybitnych uczestników walki o niepodległość Ukrainy oraz wydarzeń związanych z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym w XX wieku. Zaproponować samorządom lokalnym organizować obchody na cześć uczestników walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku.

Prezydent Ukrainy
Wiktor Juszczenko

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz