7 stycznia 2010

List do Redakcji "Templum Novum"

Otwarty list do Redakcji
wydawnictwa "Templum Novum" - kanonada
narodowego romantyzmu


Lublin, 17 I 2010 r.

Lektura ostatniego numeru Państwa wydawnictwa skłoniła mnie do nakreślenia kilku słów w otwartej formie. W żadnym wypadku proszę nie traktować ich jako recenzji zawartości czy też kształtu publikacji w ogóle. Moją intencją jest jedynie wyrażenie opinii i wyartykułowanie pewnych sugestii jakie niemal samoistnie narzucają się w wyniku całościowej styczności z wydawnictwem. Powiem tak. Intelektualny potencjał tkwiący w zespole redakcyjnym i współpracującym z nim środowisku Podlasia jest imponująco wysoki i nie do pomyślenia jest, aby w pełni go nie wykorzystywać w procesie wychowywania, nauczania i kształcenia polskiej młodzieży w szczególności, ale nie tylko. Również ambicją całego potencjału skupionego wokół wydawnictwa, tworzącego jego zawartość i kształt musi być zainteresowanie w skutecznym docieraniu do starszego pokolenia, obecnie obarczonego obowiązkami utrzymywania rodzin, a przez to mającego znacznie węższy margines wolnego czasu. W moim przekonaniu wydawnictwo musi "żyć" a nie "wegetować". Winno być ono rozchwytywane przez coraz szersze audytorium czytelników. Rodzi się pytanie: Jak do takie stanu doprowadzić? Sugestie moje są następujące. Należałoby rozważyć wprowadzenie zmiany tytułu wydawnictwa na "Podlaska Kultura" z podtytułem "Zeszyty narodowe". Podlasie ma tak bogate, wieloaspektowe tradycje patriotyczno-narodowe, iż ma wszelkie prawo a nawet obowiązek podjęcia i realizowania funkcji wychowywania, nauczania oraz kształcenia polskiego narodu. Zmiana tytułu z całą pewnością pomogłaby w realizacji tego celu.


Foto -
Okładka pisma
"Templum Novum" nr 9/2009

Idźmy dalej. Biorąc pod uwagę, że czas nagli ze względu na okoliczności zagrożenia tożsamości polskiego narodu zmienione wydawnictwo powinno stanowić co najmniej miesięcznik na początku może o zmniejszonej zawartości, ale z czasem stale poszerzanej. Jego konstrukcja powinna, a nawet musi moim zdaniem przewidywać: Słowo od Redakcji, artykuły z zakresu historii myśli polityczno-gospodarczej i filozofii w wymiarze nie większej niż 1/3, prezentacje poglądów i dorobku znanych i zasłużonych przedstawicieli myśli narodowo-patriotycznej, a także szkiców z tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych w wymiarze do 1/3, wykład doktryny państwa polskiego narodu (propozycja ustroju polityczno-gospodarczo-finansowo-monetarnego, dyskusje, polemiki, sposoby oraz procedury wdrażania idei) do 1/3, ocenę bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej polskiego narodu w świetle powiązania z zewnętrznym otoczeniem (Unia Europejska, Pakt NATO, bezpieczeństwo energetyczne, stosunki narodowościowe) do 10 proc., kącik myśli polityczno-gospodarczej polskiej młodzieży, zestawienie informacji na temat kalendarium istotnych uroczystości narodowo-patriotycznych oraz słowniczek definicji ważniejszych pojęć, tj. społeczność, społeczeństwo, naród, racja stanu, fundament, zasada, wartość, imperium, mniejszość narodowa, narodowość, grupa etniczna, monarchia, demokracja, ruch narodowy, ruch społeczny, patria, establishment i tym podobne.

Niezmiernie istotnym, powiem więcej, fundamentalnym warunkiem osiągnięcia celu zmienionego wydawnictwa jest preambuła czyli słowo od Redakcji. Owe słowo stanowić ma duszę wydawnictwa. Musi ono być zdecydowaną, w ostry sposób wyartykułowaną deklaracją Redakcji i całego skupionego wokół niej środowiska za państwem polskiego narodu, wystąpieniem z tak zwanej Unii Europejskiej, wyprostowaniem stosunków dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską przy bezwzględnym zachowaniu racji stanu zawartej w konkretny, ostry sposób w ustawie zasadniczej państwa polskiego narodu. Myślę, że jeżeli uwzględnicie Państwo przynajmniej niektóre z wymienionych sugestii w swojej pracy to pomyślność wydawanego periodyku jest bezdyskusyjnie pewna. Widzę wówczas realną możliwość osobistego nawiązania merytorycznej współpracy oraz środowiska narodowo-patriotycznego Ziemi Lubelskiej.

Z wyrazami szacunku

Waldemar O.
redaktor "Biuletynu"

__________

18 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie redakcyjne naszego miesięcznika. Plan spotkania był dosyć napięty. Od spraw czysto technicznych, poprzez zawartość merytoryczną, a skończywszy na sprawach marketingowych i snuciu scenariuszy rozwoju strony internetowej w przyszłości. Najpoważniejszy projekt to wprowadzenie prostszych narzędzi do tworzenia artykułów na stronie, uruchomienie kanału RSS oraz stworzenie modułu do komentowania większej ilości podstron. Doszliśmy do wniosku, że warto też zorganizować wykład o formule otwartej, gdzie redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok mógłby spotkać się z większą liczbą osób, które identyfikują się ze stroną i wsłuchać się w ich opinie na temat naszego pisma. Odczytano również list otwarty do redakcji wydawnictwa "Templum Novum", który niżej prezentujemy w formie nagrania.

Tadeusz Zieliński

Video 1:
Otwarty list
do Redakcji wydawnictwa
"Templum Novum"

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz