9 stycznia 2010

Nasz list poparcia dla Posła Pięty

Sz. Pan
Poseł Stanisław Pięta
E-mail: biuroposelskie-pieta@o2.pl
Szanowny Panie Pośle,

Od kilku dni lewicowe media informują o Pana "skandalicznej interpelacji" skierowanej do ministra kultury p. Bogdana Zdrojewskiego w sprawie wystawy pt. "Ars Homo Erotica", która ma być zaprezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie. Nie od dziś wiadomo, że tego typu imprezy są organizowane w celu promowania dewiacyjnych zachowań i uwiarygodniania środowisk homoseksualnych jako tak zwanej mniejszości mającej jakoby wnosić istotny wkład w narodową kulturę. Dobrze się zatem stało, że zdemaskował Pan rzeczywiste zamiary organizatorów wystawy, którzy w perfidny sposób wykorzystują placówki kulturalne utrzymywane z pieniędzy podatników do promowania homoseksualnej ideologii. W związku z tym proszę przyjąć wyrazy uznania jak również pełnej solidarności za odważną i bezkompromisową postawę wobec prób promowania homoseksualizmu w przestrzeni publicznej.

Z poważaniem
Tadeusz Zieliński

Do wiadomości:
p. Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
e-mail: minister@mkidn.gov.pl
p. Janusz Kochanowski
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz