4 stycznia 2010

Stanisław Michalkiewicz w Lublinie

20 listopada 2009 roku w lubelskim Klubie Inteligencji Katolickiej odbył się wykład redaktora Stanisława Michalkiewicza pt. "Czy państwo polskie i dziś nierządem stoi?" Prelegent krótko omówił epokę stanisławowską i nawiązał do czasów współczesnych. Wskazał na błędne założenia dziewiętnastowiecznych historyków, którzy upadek myśli politycznej upatrywali w haśle "Polska nierządem stoi" głoszącym, iż fundamentem bezpieczeństwa Polski jest jej słabość. Zwrócił uwagę, że jeśli nawet ówczesne społeczeństwo oddawało się obżarstwu i pijaństwu to znaczy, że w Polsce musiał podówczas panować dobrobyt. I rzeczywiście - za 30-letniego panowania Augusta III Polska nie tylko dźwignęła się ze zniszczeń spowodowanych wojną północną, ale wkroczyła w okres stałego gospodarczego rozwoju. Zaznaczył, że za dynastii saskiej nie doszedł do skutku żaden Sejm, więc ten ekonomiczny rozwój kraju nie był następstwem jakichś reform a raczej tego, że ani król, ani Sejm, ani żadne inne władze do gospodarki się nie wtrącały. Wtrącał się do niej za to król pruski za pośrednictwem Żyda Efraima, który jako dzierżawca mennic na polecenie pruskiego króla zalewał Polskę fałszowaną monetą. Świadczy to o tym, że doktryna według której nasi sąsiedzi powinni być zainteresowani istnieniem niegroźnego dla nikogo państwa niekoniecznie musi się sprawdzać. Zdaniem Michalkiewicza obecna Polska różni się od epoki saskiej jedynie brakiem ówczesnego dobrobytu, albowiem i dzisiaj Sejmy cierpią na prawdziwą biegunkę legislacyjną produkując tyle ustaw, że nikt nie nadąża ich czytać. Nawiasem mówiąc, same ich nie wymyślają, a tylko powtarzają własnymi słowami dyrektywy z Brukseli, dodając od czasu do czasu różne korupcyjne wtręty bądź też wykreślając wzmianki o dopłatach od hazardu. Natomiast doktryna, że "Polska nierządem stoi" święci triumfy między innymi w postaci intensywnego rozbrajania państwa oraz opierania narodowego bezpieczeństwa na przekonaniu, iż w razie czego naszych interesów państwowych będzie broniła Bundeswehra. Po ciekawym wykładzie prelegent odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych słuchaczy.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:

Foto 01:
Prowadzący spotkanie -
prof. Ryszard Bender oraz redaktor
Stanisław Michalkiewicz


Foto 02:
Dostępne były archiwalne
i aktualne numery "Biuletynu
Narodowego"


Foto 03:
Materiał filmowy z wykładu
realizował redaktor naszego pisma
Kol. Adam Leks


Foto 04:
Spotkanie ze Stanisławem
Michalkiewiczem trwało ponad
dwie godziny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz