28 stycznia 2010

Przeciw honorowaniu UPA

Liga Polskich Rodzin wydała oświadczenie w związku z uczczeniem przez prezydenta Wiktora Juszczenkę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnych za bestialskie zamordowanie setek tysięcy Polaków. Poniżej przedstawiam pełną treść tego stanowiska.

Grzegorz Wysok
prezes LPR w Lublinie

__________

Oświadczenie Ligi Polskich Rodzin

LPR potępia kolejny gest prezydenta Wiktora Juszczenki gloryfikujący ludobójczy szowinizm ukraiński. Jest nim podpisanie 29 stycznia 2010 roku dekretu o uczczeniu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) winnych zbrodni ludobójstwa dokonanego w latach 1943-1945 na dwustu tysiącach Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dekret ten został poprzedzony przez równie skandaliczne uhonorowanie tytułem Bohatera Ukrainy zbrodniarza wojennego Stepana Bandery, przywódcę OUN i ojca duchowego UPA.

Rozporządzenie o uczczeniu tych ludobójczych formacji zawiera zapowiedź ustawy o statusie prawnym ich uczestników, uszanowanie przez wprowadzenie do nazewnictwa ulic oraz do budowy programów edukacji patriotycznej jako jej pozytywnego przykładu. Działania te są wyrazem nie tylko cynizmu oraz pogardy wobec niewinnych ofiar ludobójczych czynów, ale również świadectwem poparcia dla odradzającej się na Ukrainie nacjonalistyczno-faszystowskiej ideologii i rozwijających się na jej gruncie ugrupowań, które kierują się nienawiścią do Polski. Gesty prezydenta Ukrainy przeczą jej zobowiązaniom do przestrzegania praw człowieka i standardów demokracji na forum międzynarodowym. Godzą one w politykę Partnerstwa Wschodniego, silnie realizowaną wobec Kijowa przez Unię Europejską.

Żądamy, podobnie jak w przypadku uhonorowania Stepana Bandery od polskich władz zdecydowanej reakcji wobec ustępującego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki. Domaga się tego nie tylko pamięć o polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa, ale również konieczność pojednania obu narodów, możliwego jedynie na gruncie prawdy i wzajemnego poszanowania ich godności. Apelujemy do polskich eurodeputowanych o sprzeciw na forum PE wobec gloryfikacji ludobójczych organizacji OUN-UPA i ich przywódcy duchowego Stepana Bandery. Apelujemy o podobny sprzeciw również do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Oczekujemy od niego takiej samej ostrej krytyki działań prezydenta Wiktora Juszczenki, z jaką wystąpił ostatnio wobec władz w Moskwie, nie zezwalających na pokojowe manifestacje opozycji. Nie tylko autorytaryzm rządów w Rosji, ale również powrót do ideologii faszystowskiej na Ukrainie nie mogą być akceptowane na forum międzynarodowym.

Anna Raźny
Witold Bałażak
Mirosław Orzechowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz