17 stycznia 2010

Nadesłane do Redakcji

22 styczeń 2010 r.

Pan
Lech Kaczyński
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie!

Jako zwykły obywatel, a także prezes Wspólnoty Małych Ojczyzn uprzejmie proszę, by przez pamięć dla pomordowanych Polaków, w imię historycznej prawdy i przyzwoitości zwrócił się Pan do swojego przyjaciela i sojusznika politycznego Wiktora Juszczenki ze stanowczym apelem, aby wycofał się z haniebnego wobec Polaków gestu nadania tytułu Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze. Jako człowiek przywiązany do prawdy historycznej, wyczulony na krzywdy polskiego narodu powinno przyjść to Panu bez szczególnych problemów i w sposób naturalny. Jako człowiek o dogłębnej wiedzy historycznej z pewnością wie Pan, z jaką traumą wiąże się dla Polaków, zwłaszcza dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich nazwisko Stepana Bandery, przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Przez pamięć dla niewinnie i okrutnie pomordowanych polskich dzieci, kobiet i starców proszę o stanowczą reakcję godną polskiego Prezydenta, dziedzica oraz powiernika narodowej pamięci. Ma Pan szczególny tytuł zwrócić się do odchodzącego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, gdyż to Pan i Pański Urząd wspierał go w działaniach politycznych oraz wzmacniał na arenie międzynarodowej zapewniając dookoła, że mamy do czynienia z przyjacielem Polski i Polaków. Niech Pan odłoży na bok polityczną poprawność. Oczami wyobraźni spojrzy na sylwetki setek tysięcy okrutnie pomordowanych przez podkomendnych Stepana Bandery Polek i Polaków oraz "uderzy pięścią w stół" mówiąc stanowcze "nie"! Wykazywał Pan wielokrotnie odwagę mówienia rzeczy niepopularnych, ale prawdziwych. Zachodzi pilna potrzeba wypowiedzenia również i teraz podobnych słów.

Z poważaniem

Maciej Eckardt
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota
Małych Ojczyzn w Bydgoszczy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz