2 stycznia 2010

Uroczystości w Trybunale Koronnym

3 stycznia 2010 roku w Lublinie zorganizowano patriotyczne uroczystości związane z rocznicą śmierci dwóch wybitnych polskich polityków. Obchody 71. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, 70. rocznicy śmierci Wojciecha Korfantego oraz 91. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, gdzie członkowie kilkunastu stowarzyszeń i fundacji złożyli wieńce pod tablicą Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Po południu w kościele ojców jezuitów przy ul. Królewskiej rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji zmarłych polityków oraz powstańców śląskich, którą celebrował JE abp senior Bolesław Pylak. Wieczorem w Trybunale Koronnym odbyła się okolicznościowa konferencja, podczas której swoje referaty wygłosili dr Piotr Makarzec, dr Marek Gędek oraz mgr Sławomir Krzyżanowski. Rozdano kilkadziesiąt egzemplarzy "Biuletynu" wraz z dołączonym oświadczeniem NOP i ulotką Ligi Obrony Suwerenności "Jestem Polakiem". Po sesji odbyło się spotkanie z udziałem grona autorów oraz współpracowników naszego pisma. Rozmawiano o możliwych scenariuszach rozwoju gazety i konieczności wypracowania własnej drogi politycznej.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:

Foto 01:
Wieniec pod tablicą ku czci
Romana Dmowskiego w Kościele Matki Bożej
Królowej Polski składa v-ce prezydent
Lublina Antonii Chrzonstowski


Foto 02:
Redakcja "Biuletynu"
z wymownym transparentem w oczekiwaniu
na poczty sztandarowe organizacji kombatanckich
po zakończeniu Mszy św. celebrowanej
przez abp. diecezji lubelskiej
Bolesława Pylaka


Foto 03:
Referat poświęcony Romanowi
Dmowskiemu wygłasza polonista i redaktor "Biuletynu
Narodowego" mgr Sławomir Krzyżanowski


Foto 04:
Uczniowie z lubelskiego Gimnazjum
swoim montażem słowno-muzycznym zachwycili
zgromadzonych na sesji. Na stole - popiersie Dmowskiego
wykonane przez rzeźbiarza polskiego
Barłomieja Kurzeję


Foto 05:
Uczestnicy sesji wspólnie
odśpiewali Hymn Młodych OWP, będący jednym
z symboli polskiego ruchu narodowego


Foto 06:
Pamiątkowe zdjęcie
z uczniami I Gimnazjum im. Stanisława
Konarskiego. Po lewej w głębi - radny Marek Jakubowski,
po prawej - p. Stanisław Niedbała z Kancelarii
Prezydenta Miasta Lublina


Foto 07:
W uroczystościach wziął udział
Zdzisław Podkański - prezes Stronnictwa "Piast"
oraz poseł do Parlamentu Europejskiego
w latach 2004-2009


Foto 08:
Potrzebę intronizacji Chrystusa Króla
JE obp Bolesław Pylak wyjaśnił na podstawie objawień
S.B. Rozalii Celakówny. Od prawej - redaktorzy
"Biuletynu" Piotr Sławiński i Sławomir
Krzyżanowski

1 komentarz:

  1. Komentarz odnośnie zdjęcia nr 6 - na zdjęciu są widoczni uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie wraz z Panią Dyrektor Izabellą Maciejewską, a nie uczniowie Liceum - BR

    OdpowiedzUsuń