6 stycznia 2010

Michalkiewicz w Hotelu Mercure

12 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej hotelu Mercure Unia Lublin odbył się wykład redaktora Stanisława Michalkiewicza pt. "Czym jest dla Polski Traktat Lizboński?". Prelegent skoncentrował się na kilku istotnych punktach. Na utracie niepodległości, fatycznej strukturze władzy w Polsce, postępującemu przekształcaniu jej w gospodarkę peryferyjną państwa niemieckiego oraz na realizacji ekonomicznej koncepcji wielkiego obszaru, która zakłada utworzenie sprzyjającego otoczenia na którym funkcjonowałaby kraje pozostające pod polityczną kontrolą Niemiec. Michalkiewicz uważa, że rząd Angeli Merkel właśnie realizuje taki scenariusz, a propaganda mówiąca, że Polska jest niepodległym krajem tylko utrudnia nam znalezienie się w nowej sytuacji.

Jedynym mankamentem wykładu był brak recept na odwrócenie niekorzystnych dla Polski i Polaków trendów. Nie otrzymaliśmy propozycji zmian ustrojowych w Polsce, chociaż wiadomo, że Stanisław Michalkiewicz jest zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych oraz systemu prezydenckiego, które to rozwiązania uwolniłyby nas od istnienia demokracji fasadowej na rzecz porządku demokratycznego. Inny problem, który wzbudza niepokój to kwestia wymiaru sprawiedliwości, w tym całkowity brak jakiejkolwiek kontroli nad sędziami oraz utworzenie urzędu prokuratora generalnego. Michalkiewicz widzi w powołaniu tego organu zagrożenie dla wolności obywatelskich. Trwające ponad dwie godziny spotkanie prowadził Kolega Michał Krupa z Organizacji Monarchistów Polskich. Rozdano ponad sto egzemplarzy "Biuletynu Narodowego".

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:

Foto 01:
Spotkanie w Hotelu
Mercure Unia Lublin. Na zdjęciu -
red. Stanisław Michalkiewicz


Foto 02:
Pomimo represji politycznych
humory dopisują. Od lewej - Grzegorz
Wysok, red. Michalkiewicz i szykanowany przez
ABW Władysław Wilczyński z Radomia


Foto 03:
Godzina 21.30.
Red. Michalkiewicz podpisuje
swoje publikacje


Foto 04:
Zgromadzeni na sali
z zainteresowaniem wysłuchali
ciekawego wykładu


Foto 05:
W całym mieście
przeprowadzono akcje plakatową
informującą o spotkaniu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz