4 stycznia 2009

Narasta terror politycznej poprawności


RSD-D-1211/08
L.dz. D-II-3613/08

Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza
KMP w Lublinie

Lublin, dnia 30.12.2008 r.

p. Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

Na podstawie art. 321 par. 1,2,3 kpk, zawiadamiam, że w dniu 12.01.2009 r. o godz. 14.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3, pokój nr 90 przeprowadzone zostanie końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego przeciwko Grzegorzowi Wysokowi, w którym może Pan wziąć udział jako podejrzany. Ma Pan również prawo uprzedniego przejrzenia akt sprawy bezpośrednio przed zaznajomieniem w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3, pok. 90.

Nie usprawiedliwione niestawiennictwo podejrzanego lub jego obrońcy nie tamuje dalszego postępowania (art. 321 par. 4 kpk).

Prowadzący postępowanie mł. asp. Stanisław Kot
/podpis/

~~~~~~~~~~

- Orginal Massage -
From: Mateusz S.
To: mndystrybucja@o2.pl
Sent: Sunday, January 04, 3:51 PM
Subject: wiadomość

Prokuratura Krajowa
Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej
Wydział III Zamiejscowy w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

Sygn. akt PR IV - III Ds 51/08/sp

POSTANOWIENIE
o powołaniu biegłego

Dnia 23 grudnia 2008 r.

Sebastian Rohm - prokurator Prokuratury Apelacyjnej del. do Prokuratury Krajowej Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej - Wydziału III Zamiejscowego w Katowicach
(imię, nazwisko i stanowisko)

w sprawie:
- mającego miejsce w okresie od 14 maja 2006 r. do 22 kwietnia 2008 r. w Wodzisławiu Śląskim publicznego propagowania przez Mateusza S. ustroju faszystowskiego, to jest o przestępstwo z art. 256 kk,
- mającego miejsce w okresie od 11 września 2001 r. do 15 lipca 2005 r. w Wodzisławiu Śląskim i innych miejscach, publicznego nawoływania przez Mateusza S. do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych, to jest o przestępstwo z art. 256 kk,
na podstawie art. 193, 194 kpk,

postanowił:
1. Powołać biegłego i zasięgnąć opinii - Dra Dariusza Libionki z Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku.
(wskazać instytut, zakład lub instytucję a w razie potrzeby specjalność i kwalifikacje osób biorących udział w przeprowadzeniu ekspertyzy albo imię, nazwisko i specjalność biegłego)

w celu ustalenia, czy:
1) treści zawarte w dowodowych czasopismach i ich kserokopiach oraz dowodowych kserokopii publikacji o tytułach: "Zjednoczony Front", "Biały Głos", "Nowa Epoka", "Biały Front", "Prawo Życia" zawierają treści propagujące ustrój faszystowski lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych lub rasowych,
(...)
3) treści zawarte w utworach muzycznych na płytach z muzyką zespołu Klansman "Fetch the rope", "Rebel with a cause", "Rock'n'roll patriots" oraz zespołu Honor "W płomieniach wschodzącej siły" zawierają treści propagujące ustrój faszystowski lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych lub rasowych.
(podać przedmiot i zakres ekspertyzy a w miarę potrzeby sformułować pytania szczegółowe)

2. Przekazać do ekspertyzy:
- akta śledztwa o sygn. PR IV - III Ds. 51/08/sp wraz z dowodami rzeczowymi
3. Zakreślić termin do wykonania opinii - do dnia 31 stycznia 2009 r.

W myśl art. 197 par. 3 w związku z art. 190 par. 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 par. 4 kk. (pozbawieie wolności do lat 3).

UZASADNIENIE

Wydział III Zamiejscowy w Katowicach Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zadzoruje, pod sygnaturą akt PR IV - III Ds 51/08/sp, śledztwo w sprawie
- mającego miejsce w okresie od 14 maja 2006 r. do 22 kwietnia 2008 r. w Wodzisławiu Śląskim publicznego propagowania przez Mateusza S. ustroju faszystowskiego, to jest o przestępstwo z art. 256 kk,
- mającego miejsce w okresie od 11 września 2001 r. do 15 lipca 2005 r. w Wodzisławiu Śląskim i innych miejscach, publicznego nawoływania przez Mateusza S. do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych, to jest o przestępstwo z art. 256 kk.
W toku śledztwa zabezpieczono szereg czasopism, publikacji, płyt z muzyką, przedmiotów dotyczących ustroju faszystowskiego oraz różnic rasowych i narodowościowych.

W śledztwie zachodzi konieczność ustalenia, czy powyższe czasopisma, publikacje, płyty z muzyką zawierają treści propagujące ustrój faszystowski lub nawołujące do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych, jak również czy eksponowanie wskazanych w sentencji przedmiotów stanowi propagowanie ustroju faszystowskiego.
W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

prokurator
Prokuratury Apelacyjnej
del. do Prokuratury Krajowej
/podpis/
(Sebastian Rohm)

Zarządzenie:
stosownie do art. 316 kpk doręczyć odpis postanowienia:
podejrzanemu - wg. załącznika
jego obrońcy - ...
pokrzywdzonemu - ...
jego pełnomocnikowi - ...
którym przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 316 par.2 kpk;
nadto odpis postanowienia doręczyć:
biegłemu/instytucji - Dr Dariusz Libionka - Dział Naukowy Państwowego Muzeum na Majdanku.

prokurator
Prokuratury Apelacyjnej
del. do Prokuratury Krajowej
/podpis/
(Sebastian Rohm)


Moja odpowiedź:

"Walka klasowa zaostrza się w miarę sukcesów budowy socjalizmu" twierdził Koryfeusz wszech nauk generalissimus Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili ps. Stalin. Wierni jego naukom współcześni budowniczowie "nowego wspaniałego świata" również przystąpili do wzmożonego plemienia wrogów klasowych. Usłużne prokuratury zaczynają tu i tam stawiać zarzuty osobom, które podejrzewają o "faszyzm" to jest w nowomowie o krytyczny stosunek do obecnej rzeczywistości. Ofiarą tej gorliwości padłem ja, ale wcześniej i Kol. Arkadiusz Łygas z Zamościa, którego sprawa już od kilku lat toczy się w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie. W tym wypadku poszło o to, że Kol. Łygas rozkolportował tekst modlitwy papieża św. Piusa V - o nawrócenie żydów wchodzącej oficjalnie do 1963 r. do kanonu liturgii świętej Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Niedługo chyba ocenzurują nam Ewangelię. Sprawa jest kuriozalna i bulwersująca, ale zmierza (miejmy nadzieję) do szczęśliwego końca tj. uniewinnienia Kol. Łygasa.

Kolejny sygnał otrzymałem z Wodzisławia Śląskiego. Tamtejsza prokuratura oskarża p. Mateusza S. o przestępstwo z art. 256 kk tj. o "publiczne propagowanie ustroju faszystowskiego i nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych" m.in. na łamach wydawanych przez niego czasopism. Nie znam dokładnie działalności ani publicystyki p. Mateusza, nie mniej uważam, że

NACZELNĄ ZASADĄ, KTÓRA POWINNA NAM PRZYŚWIECAĆ I KTÓREJ WARTO BRONIĆ JEST WOLNOŚĆ PRASY I WYRAŻANIA W SPOSÓB NIESKRĘPOWANY WŁASNYCH OPINII.

Mój niepokój budzi też powołanie jako biegłego w sprawie przeciwko p. Mateuszowi S. doktora Dariusza Libionki - osoby wielce kontrowersyjnej, powszechnie znanego w Lublinie "kieszonkowym Grossem", człowieka o skrajnie lewicowych poglądach zaangażowanego w działalność antypolską (promowanie Grossa i jemu podobnych), wyrzuconego z tego powodu z Instytutu Pamięci Narodowej, a obecnie publicysty żydowskiej gazety dla Polaków ("Gazety Wyborczej"). Opinia sporządzona przez tak kontrowersyjną postać jak dr Libionka może być jednostronna i nieobiektywna.

A tak na marginesie to jakoś nie słychać o tym, aby prokuratury i sądy zajmowały się szerzącymi antypolonizm czy antykatolicyzm mediami, zespołami satanistycznymi, nie mówiąc już o powszechnym propagowaniu komunizmu (Lenin, Stalin, Trocki, Che Guevara itp.). Dziwna i znamienna wybiórczość?

Grzegorz Piotr Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz