17 stycznia 2009

Stanowisko


Lublin, dnia 15.01.2009 r.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym z niepokojem obserwuje działania lubelskiej Prokuratury wymierzone w Kol. Grzegorza Piotra Wysoka oskarżonego w związku z wydawaniem własnym sumptem czasopisma społeczno-politycznego pod nazwą "Biuletyn Narodowy".

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nikt nie powinien być represjonowany za głoszenie poglądów - zwłaszcza, że doświadczyliśmy w poprzednim systemie różnorakich szykan walcząc m.in. o wolność słowa. Doświadczył ich i nasz Kolega Grzegorz Wysok.

Zaznaczamy, że poglądy które głosi Kol. Wysok nie koniecznie muszą się w 100 proc. pokrywać z naszymi i nie wszystkim muszą się też podobać. Niemniej jest to cena wolności. Karanie za poglądy dowodzi słabości intelektualnej i moralnej współczesnych neo-cenzorów, jest sprzeczne z Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela oraz świadczy o totalitarnej mentalności.
Apelujemy do właściwych organów - zejdźcie z tej drogi.

Za Zarząd
Leszek Ciężki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz