18 stycznia 2009

Tradidi quod et accepi


19 styczeń (poniedziałek), godź. 18.00

W sali konferencyjnej Hotelu Mercure Unia Lublin (Al. Racławickie 12) miało miejsce spotkanie z J.E. bp Bernardem Tissier de Mallerais'em FSSPX zorganizowane przez Organizację Monarchistów Polskich.

Wykład bp. Mallerais'a poświęcony był zagrożeniom jakie stanowią dla zachowania katolickiej wiary ruchy indultowe, łączącze tradycjną Mszę św. z nową, modernistyczną nauką Vaticanum II.
"Mamy poważną kwestię zmniejszającej się liczby wiernych w niektórych Kościołach zachodniego świata. Musimy zadać sobie pytanie, co wydarzyło się w tych Kościołach i wtedy podjąć działania korekcyjne, jakie będą konieczne. Ja nie sądzę, że tę sytuację można przypisać tylko sekularyzacji. Głęboki kryzys wiary połączony z modą na bezsensowne, liturgiczne eksperymenty i nowinki, miał swój własny wpływ na tę kwestię. Jest czasami wiele formalizmu i widocznego niezrozumienia. Dlatego, potrzebujemy odzyskać prawdziwe poczucie świętości i mistycyzmu w liturgii. I jeżeli wierni czują, że Msza Trydencka oferuje im to poczucie sacrum i mistyki bardziej niż cokolwiek innego, wtedy powinniśmy mieć odwagę zaakceptować ich potrzebę".

Publiczność wysłuchała również bardzo wnikliwej analizy błędów modernizmu opartej na encyklice "Pascendi" papieża Św. Piusa X.
"Posoborowa reforma liturgii nie była w stanie przynieść oczekiwanych rezultatów duchowej i misyjnej odnowy Kościoła, tak żebyśmy dzisiaj byli z niej naprawdę zadowoleni. Niewątpliwie były również pozytywne rezultaty reformy, ale negatywne efekty wydają się być większe, powodując wiele zamieszania w naszych szeregach.
Kościoły stały się puste, liturgiczna "swobodna twórczość" jest na porządku dziennym, a prawdziwe rozumienie i znaczenie tego co jest celebrowane jest zaciemnione. Trzeba się zatem zastanowić, czy proces reform był rzeczywiście przeprowadzony prawidłowo".

Zgromadzeni na sali wykazali się dużym zainteresowaniem tematu, czego dowodem były liczne i ciekawe pytania skierowane do prelegenta.
Wykład trwał prawie dwie godziny i połączony był z promocją książek wyd. Te Deum oraz narodowego "Biuletynu" pod red. naszego Kolegi Grzegorza Wysoka.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Podczas spotkania z ks. biskupem można było nabyć interesującą literaturę religijną oraz bezpłatnie otrzymać "Biuletyn"


Foto 02:
Spotkanie w Hotelu Mercure Unia Lublin. Od lewej - ks. Karol Stehlin przełożony Bractwa Św. Piusa X w Polsce i bp Bernard de MalleraisFoto 03:
Red. Wysok poruszył problem intronizacji Chrystusa KrólaFoto 04:
Zgromadzeni na spotkaniu z zainteresowaniem słuchają wykładu ks. biskupa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz